Månadsstatistik

Här visas hur folkmängden i Oskarshamns kommun förändrats månadsvis. Uppgifterna redovisas på ett antal olika sätt:

 • Folkmängd
 • Befolkningsförändringar
 • Födda
 • Döda
 • Invandring
 • Utvandring
 • Inrikes inflyttning
 • Inrikes utflyttning
 • Justeringar (SCB måste i vissa fall justera uppgifterna i efterhand)

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

 • Kommunen hade den sista mars 27134 invånare. En ökning med 18 invånare under månaden.
 • Det är framför allt flyttningar som styr befolkningsförändringarna.
 • Under februari föddes 25 och och dog 33 personer.
 • Av inflyttarna var 8 personer invandrare medan 91 var inrikes inflyttare.
 • Av utflyttarna var det 2 som utvandrandrade och 72 som flyttade inrikes.
 • Invandringsöverskottet var alltså under mars 6 och inrikes flyttningsöverskottet 19.
 • Justeringsposten uppgår till 1 person under mars månad.