Månadsstatistik

Här visas hur folkmängden i Oskarshamns kommun förändrats månadsvis. Uppgifterna redovisas på ett antal olika sätt:

 • Folkmängd
 • Befolkningsförändringar
 • Födda
 • Döda
 • Invandring
 • Utvandring
 • Inrikes inflyttning
 • Inrikes utflyttning
 • Justeringar (SCB måste i vissa fall justera uppgifterna i efterhand)

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

 • Kommunen hade den sista maj 27182 invånare. En ökning med 11 invånare under månaden.
 • Det är framför allt flyttningar som styr befolkningsförändringarna.
 • Under maj föddes 22 och och dog lika många, 22 personer.
 • Av inflyttarna var 17 personer invandrare medan 65 var inrikes inflyttare.
 • Av utflyttarna var det 3 som utvandrandrade och 71 som flyttade inrikes.
 • Flyttningsnettot gentemot utlandet var alltså under maj månad 14 personer och inrikes flyttningsnetto gentemot övriga kommuner -6.
 • Justeringsposten uppgår till +3 personer under maj månad.