Månadsstatistik

Här visas hur folkmängden i Oskarshamns kommun förändrats månadsvis. Uppgifterna redovisas på ett antal olika sätt:

 • Folkmängd
 • Befolkningsförändringar
 • Födda
 • Döda
 • Invandring
 • Utvandring
 • Inrikes inflyttning
 • Inrikes utflyttning
 • Justeringar (SCB måste i vissa fall justera uppgifterna i efterhand)

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

 • Kommunen hade den sista oktober 27081 invånare. En minskning med 11 invånare jämfört med september månad.
 • Det är framför allt flyttningar som styr befolkningsförändringarna.
 • Under årets första 10 månader föddes 240 och och dog 198 personer.
 • Av inflyttarna var 144 personer invandrare medan 849 var inrikes inflyttare.
 • Av utflyttarna var det 27 som utvandrandrade och 860 som flyttade inrikes.
 • Invandringsöverskottet var alltså 117 och inrikes flyttningsöverskottet -11 under årets första 10 månader.
 • Justeringsposten under året uppgår hittills till 5 personer.