Bruttoregionalprodukt

Bruttoregionprodukt (BRP) är ett mått som visar hur stor produktionen är inom en region. BRP är inte ett mått på regional välfärd eller regionala inkomster. Summan av regionernas BRP är lika med rikets bruttonationalprodukt (BNP). 

Här visas uppgifter om BRP i kommunen och regionen på följande sätt:

  • Bruttoregionalprodukt i landets kommuner 2016
  • Bruttoregionalprodukt i länets kommuner 2016
  • Bruttoregionalprodukt per sysselsatt i riket och länen 2017
  • Bruttoregionalprodukt i länets kommuner, totalt, per sysselsatt och per invånare 2013-2016
  • Bruttoregionalprodukt per sysselsatt i riket och länen 2000-2017

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Här finns också information om hur du bör tolka uppgifterna. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • År 2017 uppgick BRP till 781 tusen kronor per sysselsatt i Kalmar län. Endast Halland, Blekinge och Gotland hade lägre tal.
  • Av länets kommuner ligger Mönsterås högst med 993 tusen kronor per sysselsatt år 2016 följt av Oskarshamn med 891 tusen kronor.
  • Per invånare toppar Oskarshamn med 507 tusen kronor samma år.
  • Arbetspendling över kommungränser påverkar BRP per invånare. Pendlare bidrar till produktionen i den region där de arbetar, men räknas befolkningsmässigt till den region där de är folkbokförda. Inpendling påverkar därför en regions BRP per invånare uppåt, medan utpendling påverkar BRP per invånare nedåt.