Bruttoregionalprodukt

Bruttoregionprodukt (BRP) är ett mått som visar hur stor produktionen är inom en region. BRP är inte ett mått på regional välfärd eller regionala inkomster. Summan av regionernas BRP är lika med rikets bruttonationalprodukt (BNP). 

Här visas uppgifter om BRP i kommunen och regionen på följande sätt:

  • Bruttoregionalprodukt i landets kommuner 2017
  • Bruttoregionalprodukt i länets kommuner 2017
  • Bruttoregionalprodukt per sysselsatt i riket och länen 2018
  • Bruttoregionalprodukt i länets kommuner, totalt, per sysselsatt och per invånare 2014-2017
  • Bruttoregionalprodukt per sysselsatt i riket och länen 2000-2018

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Här finns också information om hur du bör tolka uppgifterna. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • År 2018 uppgick BRP till 823 tusen kronor per sysselsatt i Kalmar län. Endast Jönköpings, Jämtlands, Hallands, Blekinge och Gotlands län hade lägre tal.
  • Av länets kommuner ligger Mönsterås högst med 1055 tusen kronor per sysselsatt år 2017 följt av Högsby med 973 tusen kronor och Oskarshamn med 900 tusen kronor.
  • Per invånare toppar Oskarshamn med 504 tusen kronor samma år.
  • Arbetspendling över kommungränser påverkar BRP per invånare. Pendlare bidrar till produktionen i den region där de arbetar, men räknas befolkningsmässigt till den region där de är folkbokförda. Inpendling påverkar därför en regions BRP per invånare uppåt, medan utpendling påverkar BRP per invånare nedåt.