Bostadsbyggande

Här visas uppgifter om nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus och småhus. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

  • Påbörjade och färdigställda lägenheter, per kvartal 1991-2019 - Diagram
  • Påbörjade och färdigställda lägenheter, kvartalsvis 1991-2019 - Tabell

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Under 5-årsperioden 1991 kv 1 – 1995 kv 4 färdigställdes 518 lägenheter i nybyggda flerfamiljshus. Det vill säga drygt 103 lägenheter per år.
  • Under följande  period om 24 år (1996 kv 1 – 2019 kv 4) färdigställdes 146 lägenheter, vilket är 6,1 lägenheter per år.
  • Också vad gäller småhus färdigställdes betydligt fler under perioden 1991 – 1995; 113 eller drygt 22 småhus per år. Under de följande 24 åren färdigställdes 267 småhus vilket blir drygt 11 per år.
  • Under de två senaste åren 2018 och 2019 har byggandet av flerfamiljshus ökat; 56 lägenheter färdigställdes under perioden.