Bostadsbyggande

Här visas uppgifter om nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus och småhus. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

  • Påbörjade och färdigställda lägenheter, per kvartal 1991-2018 - Diagram
  • Påbörjade och färdigställda lägenheter, kvartalsvis 1991-2018 - Tabell

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Under 4-årsperioden 1991 kv 1 – 1994 kv 4 färdigställdes 506 lägenheter i nybyggda flerfamiljshus. Det vill säga drygt 126 lägenheter per år.
  • Under följande  period om 24 år (1995 kv 1 – 2018 kv 4) färdigställdes 112 lägenheter, vilket är 4,6 lägenheter per år.
  • Också vad gäller småhus färdigställdes betydligt fler under perioden 1991 – 1994; 110 eller drygt 27 småhus per år. Under de följande 24 åren färdigställdes 258 småhus vilket blir knappt 11 per år.
  • 4 Kvartalet 2016 påbörjade Byggebo produktionen av 60 lägenheter på Mejeriplan vilket är den största nybyggnationen i Oskarshamn på 25 år. Lägenheterna var klara för inflyttning under våren 2019.