Bostadsbyggande

Här visas uppgifter om nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus och småhus. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

  • Påbörjade och färdigställda lägenheter, per kvartal 1991-2020:2 - Diagram
  • Påbörjade och färdigställda lägenheter, kvartalsvis 1991-2020:2 - Tabell

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Under 5-årsperioden 1991 kv 1 – 1995 kv 4 färdigställdes 518 lägenheter i nybyggda flerfamiljshus. Det vill säga nästan 26 lägenheter per kvartal.
  • Under följande 24 år har sammanlagt endast 236 lägenheter färdigställts; drygt 2 lägenheter per kvartal.
  • Det senaste året har dock produktionen ökat väsentligt för att kunna möta en ökande efterfrågan.