Om statistiken

  • Oskarshamns dagbefolkning är den förvärvsarbetande befolkningen som har sitt arbetsställe inom Oskarshamns kommun. Dagbefolkningen kan ha sin bostad inom eller utanför Oskarshamns kommun.
  • Uppgifterna här avser förvärvsarbetande dagbefolkning i Oskarshamns kommun, 16 år och äldre.
  • Den övre gränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande är 74 år.
  • Indelningen i näringsgrenar följer standarden för svensk näringsgrensindelning (SNI). SNI 2007 är den standard som gäller från 2008, för att hänföra organisationers verksamheter till en eller flera näringsgrenar.
  • Förändringarna under perioden 2008-2018 redovisas per näringsgren.