Coronaviruset och covid-19

Information regarding the coronavirus in english and other languages

Oskarshamns kommun följer noga utvecklingen och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och från Region Kalmar. Smittskyddsläkarens bedömning är att det nu är samhällsspridning i hela Kalmar län. Alla med förkylningssymtom uppmanas att stanna hemma.

Så här jobbar Oskarshamns kommun med frågan

Oskarshamns kommun har vidtagit åtgärder och är förberedda om läget skulle ändras. Vi följer landets experter och ansvariga myndigheters rekommendationer i hanteringen, och samverkar med kommuner och myndigheter i länet. Vår prioritet är att säkerställa att vi kan upprätthålla våra verksamheter samt att skydda riskgrupper.

Säkerhetsavdelningen och kommunikationsavdelningen arbetar dagligen med att bevaka frågan, för att organisationen, våra medarbetare och våra invånare ska ha tillgång till den senaste informationen.

Vill du ha svar på allmänna frågor om coronaviruset så kan du läsa mer på: 

Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset/covid-19

Information om coronaviruset/covid-19 på 1177.se 

På krisinformation.se kan du också läsa mer om coronaviruset/covid-19

Du som har frågor

Du som har allmänna frågor kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt. Många frågor besvaras också via länkarna ovan.

Stanna hemma om du är sjuk

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du har symtom på luftvägsinfektion. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra. 

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symptom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Personer över 70 år uppmanas av Folkhälsomyndigheten att begränsa sina nära kontakter. Du bör undvika att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt.

Vi får med anledning av detta nu många frågor från äldre som önskar hjälp med att handla. 

Läs mer om handling till dig som är i riskgrupp

Du som har äldre anhöriga eller äldre grannar, hjälp till med ärenden och inhandling. Tillsammans hjälps vi åt att skydda våra riskgrupper. 

Den som redan får hjälp med inhandling av socialförvaltningen genom beslut i biståndsbedömning kommer givetvis fortsatt att få hjälp med detta.

För att skydda riskgrupper råder besöksförbud på alla särskilda boenden från och med den 1 april 2020. Förbudet gäller till 1 oktober. Mer information om hur tar emot besök efter det kommer inom kort. 

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka, och behöver inte kontakta vården. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Då ska du ringa telefonnummer 1177 eller en vårdcentral.

Om du har mycket svårt att andas, ring 112.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Oskarshamns kommuns verksamhet

Besök i våra verksamheter

Med anledning av coronaviruset har vissa av våra verksamheter infört besöksrestriktioner eller stängt delar av sina verksamheter på grund av smittorisk.

Stängda verksamheter och verksamheter med besöksrestriktioner

Våra egna arrangemang

Regeringen har beslutat att från och med söndag 29 mars stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

  • Med allmän sammankomst menas till exempel demonstrationer, föreläsningar, konferenser, teaterföreställningar, konserter och liknande.
  • Med offentlig tillställning menas till exempel tävlingar och uppvisningar inom idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor.

I vår egen verksamhet gör vi en bedömning i varje enskilt fall där vi arrangerar möten och evenemang med färre deltagare än 50 personer.  

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett stöd för riskbedömnning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

Restriktioner för resor, möten och konferenser

Oskarshamns kommun har från och med 12 mars infört restriktioner för medarbetare när det gäller resor, konferenser och verksamhetsbesök, på grund av det nya coronaviruset.

Förskola och skola

För att ta del av senaste informationen vad gäller förskola och skola, följ nedanstående länk.

Frågor och svar från bildningsförvaltningen.

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. 
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
    Källa 1177.se