Oskarshamns kommun lämnar inte ut någon information om smittade

Vi har en konstaterad allmän smittspridning av coronaviruset i hela Kalmar län vilket innebär att det med största sannolikhet finns smittade i varje kommun i länet. I Oskarshamns kommun har vi bekräftade fall av smitta inom delar av våra verksamheter och vi följer de riktlinjer och planer som finns för att undvika vidare smittspridning.

Oskarshamns kommun följer sekretessen strikt. Det innebär att vi inte kommer att lämna ut information om eventuellt smittade individer inom kommunens verksamheter, vare sig det gäller brukare/patienter eller personal.

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån sekretess. Vi ber dig därför att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Sjukvården informerar aldrig om patienters/brukares sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens/brukarens samtycke. Det är sekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare/patienter kommer få ta del av den informationen. Övrig personal kommer inte få ta del av informationen om smittade individer.

I övrigt uppmanar vi dig att vara källkritisk och inte dela tvivelaktig information. Sök alltid information hos myndigheterna.

Myndigheternas samlade och kvalitetssäkrade information hittar du på Krisinformation.se.

Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Dit kan du ringa dygnet runt.

Vi måste hjälpas åt att minska både smittspridningen, oron och rykten kring den.