Information om kort till gymnasieungdomar

Gymnasieungdomar folkbokförda i Oskarshamns kommun kommer att få kort giltigt hos Handel Oskarshamn. Kortet gäller i tre veckor och är laddat med 1 125 kronor, vilket motsvarar 75 kronor per vardag.

Detta gör det möjligt för ungdomarna att få ett lagat mål mat varje dag även att skolan är stängd. Samtidigt stöttar denna insats näringslivet.

Alla gymnasieungdomar som är folkbokförda i kommunen kommer att få ett kort, även de som studerar vid en gymnasieskola i annan kommun. Totalt handlar det om cirka 1 070 ungdomar.

Presentkorten skickas ut med post under denna vecka. Presentkorten gäller i tre veckor, till och med söndag 19 april.

Gäller som längst terminen ut

Utifrån rådande läge tar vi ett nytt beslut inom tre veckor. Om skolan fortsätter vara stängd och insatsen inte går emot eventuella nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten får ungdomarna ett nytt som gäller i tre veckor, och därefter ett sista kort för de resterande fyra veckorna av vårterminen.

Tanken med detta är inte att skapa nya ytor där elever samlas och umgås i grupp, när vi beslutat att stänga gymnasieskolan. Detta är mycket viktigt att respektera för att minska smittspridningen av covid-19.

Tanken är inte heller att restauranger ska göra evenemang eller erbjudanden kring detta, vårt önskemål är att eleverna i första hand hämtar mat och äter hemma. Bidraget om 75 kronor per dag ska ses som just ett bidrag och det är upp till varje enskild elev att disponera summan över veckorna, fördelat över exempelvis lunchrestauranger, snabbmatsställen och livsmedelsaffärer.

Vi uppmanar människor med symptom, även milda, att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Du som har fått ett kort kan se var det är giltigt och kortets saldo via: http://www.oskarshamn.com/Gymnasiekortet.aspx

Du som näringsidkare som vill ansluta dig till kortsystemet vänder dig till Attraktiva Oskarshamn AB.

Information till dig som är företagare

Alla restauranger och butiker som är medlemmar i Handel Oskarshamn är redan anslutna automatiskt och tar betalt precis som vanligt med presentkorten. 

Vill du ansluta dig kan det göras utan att betala medlemsavgift till Handel Oskarshamn, men du betalar en provision på varje transaktion med presentkorten. Mer information hittar du hos Attraktiva Oskarshamn