Stängda och förändrade verksamheter

Information om förändringar i våra verksamheter med anledning av coronaviruset 

Med anledning av coronaviruset har vissa av våra verksamheter infört besöksrestriktioner eller stängt delar av sina verksamheter.

Följande verksamheter har beslutat att stänga eller på andra sätt begränsa sin verksamhet på grund av smittorisk.

Äldreomsorgen

Besöksförbud på våra särskilda boenden

Socialförvaltningen har beslutat att införa besöksförbud på alla särskilda boenden från och med den 1 april 2020. Förbudet gäller tills vidare.

Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän smittspridning av Coronaviruset/Covid-19.

Undantag görs i särskilda fall, exempelvis vid vård i livets slutskede där vi givetvis tillåter besök från anhöriga. Kontakt tas då med chef för det aktuella boendet.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/nationellt-besoksforbud-pa-aldreboenden/

https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-03/SFS2020-163.pdf

Träffpunkter

Från och med måndag den 16 mars stänger vi våra träffpunkter.

Daglig verksamhet stänger ner delar av sin verksamhet

Daglig verksamhet, kommer att stänga ner vissa delar av sin verksamhet från och med måndag den 30 mars.

Det berör deltagare och personal på Sinus 1, Sinus 2 och Gårdsteamet.

Deltagarna kommer att erbjudas insatsen hemma med stöd av personal från daglig verksamhet. Vissa individuella anpassningar kommer att behöva göras.

Behovet av att stänga ner fler verksamheter inom daglig verksamhet kommer vi att se över framöver.

Kulturavdelningen

Kulturbussen

Kulturbussen ställer in sina turer fram till sommaren. Detta på grund av Kulturbussens begränsade yta, vilken omöjliggör för besökare och personal att hålla lämpligt avstånd.

Istället erbjuds alla låntagare i Kulturbussens geografiska upptagningsområde, befintliga och nya, att få böcker och andra medier levererade hem till sig. För att använda denna tjänst kontaktar du Kulturbussen på kulturbussen@oskarshamn.se eller 0491-880 28 så plockar bibliotekets personal ihop böckerna och medierna till dig och berättar när dessa kommer att levereras.

Även de skolor och förskolor som besöks av Kulturbussen erbjuds fram till sommaren leverans av böcker och andra medier. Berörda skolor och förskolor kommer att kontaktas av biblioteket. 

Kulturkanalen Oskarshamn

Kulturkanalen Oskarshamn är en digital satsning för att erbjuda möjligheten att ta del av kultur när det är svårt att mötas rent fysiskt. Ambitionen är att leverera ett brett utbud av upplevelser digitalt och att presentera intressant lokal och regional kultur. Det kommer bli musik, dans, teater, pyssel, humorgrupper, spännande föreläsningar och allt däremellan. 

Vi samlar allt material på Oskarshamns kommuns Youtube-kanal, och livesänder också via Kulturhusets facebook-sida samt på oskarshamn.se/kulturkanalen

Fritidskontoret

Arena Oskarshamn ändrar tillfälligt öppettider för simhallen

Mellan den 22 juni och 9 augusti gäller sommaröppettider i simhallen. 

Här kan du se de nya öppettiderna för simhallen

Information gällande simhallar och idrottshallar 

Simhallar och idrottshallar för föreningsidrott, spontanidrott och motion omfattas inte av förbudet att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Därmed fortsätter vi att hålla våra anläggningar öppet.

Oskarshamns kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande covid-19. Just nu behöver vi ta extra hänsyn till varandra och vara försiktiga.

Vi uppmanar därför dig som är besökare hos oss att stanna hemma om du har förkylningssymptom som snuva, hosta eller feber, även om symptomen är lindriga.

Samma riktlinjer gäller alla våra medarbetare.

I simhallen har vi höjt mängden klor i våra bassänger till det dubbla (1,0mg/l) då covid-19 inaktiveras relativt lätt av klor. (Källa WHO)

För frågor om vad som gäller föreningsverksamheter och evenemang, hänvisar vi till ansvarig förening eller arrangör.

Från och med 3 april 2020 gäller följande åtgärder på Arena Oskarshamn Bad och Gym för att minska smittspridningen:

  • I omklädningsrummen låser vi var tredje skåp för att öka avståndet vid ombyte och stänger av varannan dusch för att öka avståndet vid duschning.
  • Kapaciteten på relaxbastun minskas till max 6 personer. Max 3 personer per våning, håll avstånd!
  • Dam- och herrbastun stänger också på grund av vikande kundunderlag.

Väntetider för insläpp

Med anledning av ovanstående har kapaciteten för hur många badgäster vi kan ta emot minskat. När det är många som besöker oss samtidigt kan det därför bli väntetider för att bli insläppt i simhallen.

Lilla restaurangen

Lilla restaurangen har stängt sin verksamhet tills vidare.

Öppen förskola stänger 

Från och med måndag 23 mars 2020 håller Öppen förskola stängt med undantag av ”Lillgruppen” som tills vidare fortsätter att träffas under onsdagseftermiddagar. Beslutet har tagits för att medarbetare behövs i den ordinarie verksamheten. Öppen förskola är en del av pedagogisk omsorg och är en frivillig verksamhet för kommunerna.

Tekniska kontoret

Störningar i matleveranser

Det kan förekomma snabba ändringar i matsedeln för alla våra verksamheter på grund av svårigheter med transporter av livsmedel. 

Skolmat 

Från och med höstterminen återgår vi till att servera tre rätter på lunchen och salladsbordet kommer att bli som vanligt igen. Detta gäller på samtliga skolor. På grund av rådande omständigheter kan det dock ske snabba ändringar till att gå ned på två rätter igen samt att salladsbordets utbud minskas.

Från och med 11 maj är vår ordinarie frukost- och mellanmålsmatsedeln tillbaka. På grund av rådande omständigheter kan det dock ske snabba ändringar till en lättare matsedel igen.

Restaurangen på Solbacka stänger för sittande matgäster

Från och med måndag 30 mars stängs restaurangen på Solbacka för sittande matgäster. Vi kommer att erbjuda take-away för den som vill köpa en matlåda och ta med sig. Restaurangen stängs för att minska risken för smittspridning.

Restaurangen på Nyhem stänger för sittande matgäster

Från och med fredag 10 april stängs restaurangen på Nyhem för sittande matgäster. Vi kommer att erbjuda take-away för den som vill köpa en matlåda och ta med sig. Restaurangen stängs för att minska risken för smittspridning.

Arbetsmarknadsenheten

Kalejdo

Kalejdo stänger tills vidare både sin öppna verksamhet Mötesplats och språkträning för kvinnor och Gruppverksamhet för utrikesfödda kvinnor.

Miljöhuset Återbruk

Miljöhuset Återbruk stänger kvällsöppet på torsdagar tills vidare. Vi stänger klockan 16.00.

Övriga verksamheter på Arbetsmarknadsenheten har öppet men med vissa begränsningar. Vi har tagit bort Drop-in och försöker i första hand hjälpa via telefon eller Skype. 

Övriga verksamheter

Övriga verksamheter inom Oskarshamns kommun är öppna som vanligt. Men om du känner dig sjuk och har luftvägssymtom ska du stanna hemma för att minska smittspridningen.