Leverantörsfakturor

E-faktura

Oskarshamns kommun har infört elektronisk hantering av leverantörsfakturor vilket innebär att du som leverantör till Oskarshamns kommun ska skicka din faktura elektroniskt till oss. En så kallad e-faktura. 

Att skicka en e-faktura är mycket enkelt. Oavsett förutsättningar eller storlek på ert bolag finns det enkla metoder och tjänster att tillgå. För att värna om miljön kommer vi inte att ta emot pappersfakturor framöver.

Oskarshamns kommun samarbetar med InExchange. För information om hur ni enklast skickar e-fakturor tar ni kontakt med InExchange telefon 0500-44 63 60. InExchange har allt från webbregistrering till lösningar för att skicka e-fakturor direkt från ert affärssystem. Har ni redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp.

Referensnummer

E-fakturan måste vara märkt med ett referensnummer. Referensnumret består av 11 siffror. Referensnumret ska alltid uppges vid beställning av vara eller tjänst. Fråga alltid beställaren om referensnummer. En faktura som saknar referensnummer eller har ett ogiltigt referensnummer stoppas av InExchange. Ring då beställaren och fråga vilket referensnummer ni ska ange och skicka om e-fakturan. Oskarshamns kommun godtar inte att ni skickar en pappersfaktura istället.

Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst eller godkänd leverans om den infaller senare. Inga expeditionsavgifter, faktureringsavgifter eller liknande avgifter accepteras. Inte heller accepteras undantag från räntelagen.