Visioner och mål

I juni 2016 tillsatte Regeringen en kommitté Tillitsdelegationen. Delegationen arbetar för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. Styrningen ska balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetares kunskap och kompetens till nytta för medborgare och företag. Oskarshamns kommun arbetar därför med löften och tillitsstyrning för en ökad effektivitet och kvalitet för medborgaren.