Visioner och mål

I juni 2016 tillsatte Regeringen en kommitté Tillitsdelegationen. Delegationen arbetar för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. Styrningen ska balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetares kunskap och kompetens till nytta för medborgare och företag. Oskarshamns kommun arbetar med att byta riktning från de tidigare balanserade styrkorten till en styrning mot löften och tillitsstyrning. Detta ligger i linje med ovanstående arbete och syftar till ökad effektivitet och kvalitet för brukaren.