Företag och näringsliv

I Oskarshamns kommun finns det mycket energi, både i våra duktiga företag och hos
föreningar och människor. Kommunen anses av många som motorn i Kalmar län genom
sitt starka näringsliv.

Näringslivsvision

Nu ska vi genom en visionsprocess och arbeta fram vad vi, gemensamt vill se för ett näringsliv i framtiden. Hur vill vi att det ska se ut och hur ska vi ta oss dit. För att nå dit, krävs det att vi krokar arm och bestämmer oss för att vi tillsammans kan lyckas. Oskarshamns kommun håller tillsammans med Attraktiva Oskarshamn och Svenskt Näringsliv i denna process.

Vad handlar visionsarbetet om?

Det finns en otrolig kraft i Oskarshamn och många som vill mycket. För att få så mycket kraft som möjligt, behöver vi enas om vad som är viktigast. Enkelt förklarat ska vi genomföra en process som består av ett 20-tal workshops med företagargrupperingar, med politiker och med tjänstemän. Dessa workshops ska leda fram till att vi processar fram en gemensam bild kring framtiden, som vi till senvåren samlas för att diskutera.

Detta ska sedan leda till konkreta handlingsplaner och projekt som ska tas oss dit vi vill. Dessa planer och projekt kommer att involvera såväl kommun som näringsliv.

Hur kommer det att gå till?

Under vintern 2016 - 2017 genomförs möten med olika grupper inom näringslivet.
Vi kommer dels bjuda in till branschspecifika möten men även ha öppna möten då alla inom näringslivet är välkomna att vara med. Vi kan också behöva komplettera med fördjupningsmöten i vissa ämnen.

Vill du vara med i processen?

Häng med i jobbet! Kontakta oss så matchar vi in dig i en grupp.

Inbokade möten hittills:
Rio, Rekryteringssamverkan i Oskarshamn, den 12 januari 2017.
Transportörer/logistik den 25 januari

Nu kör vi och vi behöver ha dig med!