Näringslivet i Oskarshamn

I Oskarshamns kommun finns det mycket energi, både i våra duktiga företag och hos föreningar och människor. Kommunen anses av många som motorn i Kalmar län genom sitt starka näringsliv.

Oskarshamn är och har länge varit en industrikommun med stora arbetsgivare. Varvsindustrin ersattes under 60-talet av bland annat OKG:s kärnkraftverk och Scanias hyttfabrik. Kommunen har också ett ganska stort antal medelstora industrier  som Safts batterifabrik, ABB:s fabrik för isolermaterial, Liljeholmens stearinljus, Be-Ge:s stolstillverkning för att nämna några – samt en mängd småindustrier. Industrin sysselsätter många och den siffran har ökat de senaste tio åren. Industrins sysselsättning i Oskarshamns kommun har stigit från 32 procent år 1993 till drygt 37 procent år 2010.

Denna ökning är starkare i Oskarshamns kommun än Sverige i stort och betydligt högre än tillväxten inom de andra sektorerna av kommunens näringsliv.

Oskarhamns starka arbetsmarknad ger också jobb till invånare i grannkommuner. Därför har vi ett kraftigt pendlingsöverskott till Oskarshamns kommun. Enligt statistik från år 2012 arbetspendlade 2 900 personer in till Oskarshamns kommun och 1 450 pendlade ut
från kommunen. 

Oskarshamn är en genuin industristad med många framgångsrika industrier. Men parallellt sker förändringar. Nya näringar växer fram och möjligheterna till högre utbildning har förbättrats rejält under senare år. Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling erbjuder utbildning, forskning och affärsutveckling och har en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i regionen.

Oskarshamns kommun har ett samarbetsavtal om så kallade mervärden med kärnkraftindustrin. Avtalet ger möjligheter som kanske ingen annan kommun i Sverige har. Det garanterar kommunen värden motsvarande en och en halv miljard kronor i utvecklingssatsningar. Dessa satsningar ska skapa tillväxt som i sin tur ger skatteintäkter och därmed förutsättningar att göra Oskarshamn till en ännu bättre plats att bo och leva på.

Kommunalrådets tankar om kommunens näringsliv

Oskarshamn, en kommun med starka företag och motor i Kalmarsundsregionen. I Oskarshamn finns många starka och framgångsrika företag. I kommunen finns länets största privata arbetsgivare, Scania men här finns också många små och medelstora företag som är fantastiska. Näringslivet i kommunen är urstarkt. Oskarshamn står inför en tid med stora möjligheter till utveckling av kommunen. Det görs stora satsningar av företagen i kommunen och detta ska mötas med ett omfattande arbete för att möjliggöra byggandet av nya bostäder, många i en ny stadsdel kopplad till inre hamnen i staden.

Jag vill tillsammans med dig och ditt företag utveckla kommunen. Du är alltid hjärtligt välkommen att höra av dig till mig. Jag kommer gärna och besöker ditt företag.

Peter Wretlund

Kontakta oss

Douglas Almquist
Näringslivschef
Tfn: 0491-76 47 51
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn