Utveckling och projekt

Oskarshamn är en plats med livskvalitet för alla. Vi finns här för dig från barndom till ålderdom och vår ambition är att hela tiden förbättra servicen till dig.

Vi satsar på framtiden. I Oskarshamn finns en stark framåtanda med miljardinvesteringar inom de närmaste tio åren. Vi jobbar för att ständigt förbättra förutsättningarna för ett starkt näringsliv. Med bland annat planering av ny industri- och verksamhetsmark i direkt anslutning till E22:an. Affärer bygger ut och nya etablerar sig. Vi bygger nya bostäder både i inre hamnen med direkt anknytning till vattnet och i centrum. Vi satsar också på kommunikationer med bland annat ett helt nytt resecentrum och utbyggnad av fiber på landsbygden.

Kontakta oss

Lars Ljung
Utvecklingschef
Tfn: 0491- 76 40 41
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn