Hamnsanering

Oskarshamn är en levande hamnstad med ett rikt näringsliv, där industrin har en central roll. Hamnen utgör stadens hjärta och är idag den största hamnen längs smålandskusten. Undersökningar har dock visat att det finns en mängd miljögifter i bottensedimenten i hamnbassängen på grund av den industriella verksamheten som har präglat staden sedan mer än 150 år tillbaka.

Målet med Hamnsaneringsprojektet är att muddra upp de förorenade sediment som finns på botten med syftet att föroreningar och miljögifter från sedimenten inte ska påverka människors hälsa eller den akvatiska miljön på ett skadligt sätt. Mer information kan du läsa på projektets hemsida, renhamn.se