Expertis lämnar inget åt slumpen

LKO använder sig framförallt av två experter.
Möt Bo Carlsson och Antonio Pereira. Deras roll som experter i LKO handlar ofta om att gå djupare in i olika frågor, identifiera risker, lyfta fram kritiska frågeställningar och bygga kunskap i organisationen.

Kärnavfallsfrågan är väldigt komplex och omfattar ämnesområden som en kommun normalt sett inte kommer i kontakt med. Därför har det varit viktigt att knyta egna oberoende experter till LKO som stöd i arbetet. Med sin kunskap och erfarenhet kan Bo och Antonio se saker som kanske skulle gå en lekman förbi.

–Vi undersöker och tittar på allt nytt som SKB presenterar. Vi måste ha en säker metod för att förvara kärnavfallet även om vetenskapen aldrig kan garantera en absolut säkerhet. Då är säkerhetsanalyserna oerhört viktiga, säger António Pereira. António Pereira är expert på säkerhetsanalyser. Han finns till vardags på Stockholms universitet och har varit delaktig i LKO

Bo Carlsson, Linköping, expert på miljö-frågor som gäller jord, berg och vatten,
har ett trettiotal år som miljökonsult bakom sig och har varit verksam i LKO
sedan 2005.

De brukar vara i Oskarshamn en gång i månaden vid granskningsgruppens möten men poängterar också att LKO även tar hjälp av andra experter i olika frågor. Bo Carlsson och António Pereira har varit med om många intressanta uppdrag under sina yrkesliv men inte något som motsvarar arbetssättet i LKO-projektet.
– Det känns väldigt kul att få vara med i det här. Det är både utvecklande och nytt.
Det finns ett betydande internationellt intresse för hur Oskarshamn har hanterat
ett av Sveriges största och mest angelägna miljöprojekt, säger Bo Carlsson.