Samarbetet mellan kärnkraftskommuner i Sverige och i Europa

Kärnkraftkommunernas samarbetsorgan (KSO)

Mellan de svenska kärnkraftskommunerna finns det sedan 1977 ett samarbete genom organisationen Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan. Följande kommuner är medlemmar: Kävlinge, Nyköping, Varberg, Oskarshamn och Östhammar.

Oskarshamns kommun svarar för KSO:s administration och ekonomi.

Frågor av gemensamt intresse

Organisationen arbetar på olika sätt med frågor av gemensamt intresse för de fem kärnkraftskommunerna. Det kan exempelvis handla om gemensamma ståndpunkter och yttranden till regeringen i olika frågor som rör de fem kommunerna med kärntekniska anläggningar.

Studieresor

Sedan flera år genomför KSO studieresor till olika länder för kommunernas förtroendevalda och tjänstemän. Syftet är att skaffa sig ett internationellt perspektiv på kärnkraftsfrågorna och informera sig om förhållandena i andra länder och kommuner med kärnkraft.

Ledamöter och ersättare i KSO 2019-2022

Ledamöter: Andreas Erlandsson (S), Karl-Erik Gustavsson (L) samt ersättarna Ingela Ottosson (M) och Ulf Sjöö (KD).

Samordnare för KSO-kommunerna är marknadschef Ted Lindquist, Oskarshamns kommun. Sekreterare är Sten Huhta, Östhammars kommun.

Europeiskt nätverk för kärnkraftskommuner - GMF

Det finns även ett organiserat samarbete mellan ett 100-tal kommuner i Europa som har kärntekniska anläggningar genom samarbetsorganisationen GMF, Group of Municipalities with Nuclear Facilities.

Inom GMF finns även ett nätverk för kärnkraftskommuner i Europa (ENWD). 

Kontakta oss

Ted Lindquist
Marknadschef
Tfn: 0491-76 42 86
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn