Kommunkontoret

Kommunkontoret har en aktiv roll i kommunens utvecklingsarbete och biträder kommunstyrelsen i dess ledningsuppgifter samt lämnar service och stöd såväl externt som internt. Verksamheten styrs delvis av lagar, förordningar och centrala och lokala avtal.

Därutöver ger kontoret support och stöd till kommunens medarbetare, chefer och förtroendevalda i frågor som rör IT, personal-kommunikation och ekonomifrågor.

Kommunkontoret om­fattar personalavdelning, eko­nomi­­avdelning, Servicecenter och IT-avdelning.

I kommunkontoret ingår även en avgifts­finansierad verksamhet som avser kommunens hamn­anlägg­ningar.

Kontakta oss

Eva-Carin Öhlin
Förvaltningschef Kommunkontoret
Tfn: 0491-76 42 84
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Eva Svensson
Ekonomichef
Tfn: 0491-880 88
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Eva-Carin Öhlin
Personalchef
Tfn: 0491-76 42 84
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Tomas Karlsson
IT-chef
Tfn: 0491-76 41 40
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Lena Andersson
Chef Servicecenter
Tfn: 0491-76 43 37
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn