Skapa ingen pappersprodukt utan styr på riktigt – Del 2 Workshop 18 maj

fyra personer sitter i möte. en person skriver på ett stort blädderblock.

Hållbar och framgångsrik verksamhetsstyrning

Hållbar utveckling har den senaste tiden kommit att bli en viktig samhällsfråga och den kommer att bli allt mer viktig för underleverantörer till stora företag. Ändå är det många företag som inte har integrerat hållbarhetsperspektiven i sin verksamhetsstyrning. 

ISO9001, ISO14001 och ISO45001 är exempel på ledningssystem som många företag är certifierade i, men det behöver inte innebära högt satta ambitioner för företagets hållbarhetsarbete.

Carolina Engquist och Torbjörn Engquist från TEQ Engineering informerar om och lär ut hur hållbarhet kan bli en naturlig del i verksamhetsstyrningen och hur du kan få in hållbarhetsperspektiven i företagets befintliga ledningssystem. Träffarna riktar sig till små och medelstora företag – både till dem som redan har och till dem som inte har  ISO-certifierade ledningssystem.

Del 2 – Workshop 18 maj

Genom konkreta exempel och övningar får du lära dig vad det innebär att få in hållbarhetsperspektiven i företagets verksamhetsstyrning och Code of conduct.

Tid: Klockan 14:00 – 16:00 18 maj. Vi bjuder på fika.
Plats: Forum, Södra Långgatan 15 - 17, Oskarshamn
Anmälan senast: 2020-05-11
För mer detaljer: Inbjudan till workshop
Anmälan/frågor till: A-K.Sward_capiro@oskarshamn.se, 070-586 25 79

Aktiviteterna är avgiftsfria då de är arrangemang inom ramen för projektet Omställning för kärnkraftens underleverantörer*)

 

*) Projektet Omställning för kärnkraftens underleverantörer finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Kalmar län och Oskarshamns kommun, med viss medfinansiering från kommunerna Borgholm, Hultsfred, Högsby, Kalmar och Västervik.

Projektet syftar till att höja kunskapsnivån och få igång affärsutvecklings- och innovationsarbetet för marknads-, produkt- och tjänsteutveckling, verka för företagens integration av hållbarhetsfrågor med fokus på miljö- och jämställdhetsperspektiv samt öka nätverkandet i dessa frågor bland små och medelstora företag i Oskarshamnsområdet med omnejd. Detta för att stärka konkurrenskraften i det näringsliv som har varit starkt knutet till kärnkraftsindustrin.