Befintligt näringsliv

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning till ditt företag. Vi kan hjälpa till i frågor relaterat till kommunen, men även affärsutveckling för ditt företag. Det kan handla om nätverkande, affärsplanen, om produktutveckling, innovationsprocesser, marknadsutveckling, kompetensutveckling, söka offentliga bidrag, behov av nya lokaler med mera.