Etableringar

Vi hjälper företag som vill etablera sig i Oskarshamn med att hittar mark och lokaler. Vi hjälper även till med frågor kring arbetskraft, tillstånd av olika slag och andra frågor som kommer upp när man ska etablera sig. Det ska vara enkelt att driva företag och att starta en verksamhet i Oskarshamn.

Kontakta oss

Johanna Wihl
Tf Näringslivschef
Tfn: 0491-76 43 23
Göran Landenius
Mark- och exploateringsstrateg
Tfn: 0491-76 46 61