Företagsnätverk

I Oskarshamn och i regionen finns olika nätverk och samarbetspartners till nytta för företag. Här nedanför finns de mest aktuella beskrivna. Till höger finns även en lista med ytterligare aktörer.

Attraktiva Oskarshamn

Oskarshamns kommun har gett Attraktiva Oskarshamn i uppdrag att arbeta med platsmarknadsföring, skapa utveckling och bidra till tillväxt i kommunen.

Bolaget verkar även som medlemsorganisation för företagen i Oskarshamn. Inom ramen för detta anordnas olika aktiviteter och evenemang för medlemmarna. Attraktiva kan hjälpa medlemsföretagen med kontakter och nätverk.

Man driver exempelvis olika lokala bransch-nätverk, såsom för handeln, hotellägarna, krögarna, fastighetsägarna, besöksnäringen och transportörerna. 

Se mer information här

Business Network International BNI

BNI är ett av världens största affärsnätverk. Som affärspartner i ett BNI team har du möjlighet att göra fler affärer, ökad gemenskap och personlig utveckling. Genom att företagen lär känna varandra och dess behov kan man hjälpas åt att förmedla kontakter. Medlemmar har även möjlighet att bjuda in gäster, vilket ökar möjliga affärskontakter. Det finns inte konkurrerande företag i ett och samma BNI team. Tanken är att företagen ska komma från olika branscher. 

BNI Team Oskarshamn träffas varannan vecka på Hotel Corallen.

Se mer information här.