Träffa oss

Vill du ha besök på ditt företag av tjänstemän och politiker från Oskarshamns kommun? Vi hälsar gärna på i din verksamhet!

Vi anordnar även nyföretagarträffar för de nyaste företagen två gånger per år. 

Företagsbesök

Vi tycker det är viktigt att tjänstemän och politiker i kommunen känner till de företag som är etablerade i Oskarshamn, och vilka behov de har. Att det finns en förståelse och en relation kommun och företag emellan. Vi arbetar kontinuerligt för att bli bättre på detta! 

Sedan Näringslivsenheten etablerades år 2016 har vi varit mycket ute hos företagen i kommunen. Under våren 2018 har även Kommunstyrelsens Ordförande Andreas Erlandsson (S) och Förvaltningschefen på Tillväxt- och Näringslivskontoret Mats Johansson besökt många företag. Detta uppsökande arbete har gett en viktig förståelse för många av företagens behov.

Hör av dig till oss så bokar vi in ett besök!

Nyföretagarträffar

Vi vill även uppmärksamma de nyuppstartade eller nyinflyttade företagen i Oskarshamns kommun.

Två gånger per år bjuder vi in de företag som etablerats de senaste sex månaderna till frukostträffar. Här får företagen berätta om sin verksamhet för varandra och för näringslivsenheten, samt att  Näringslivsenhetens berättar om vad vi kan erbjuda.