Projekt för näringslivet

Oskarshamns kommun driver och deltar i olika utvecklingsprojekt. Just nu driver Näringslivsenheten två stora projekt som till hälften finansieras av Oskarshamns kommun och till hälften av externa finansiärer. Projekten kommer att löpa under några år och syftar dels till att utveckla och bredda näringslivet, och dels att forma inriktningen på Oskarshamns näringsliv. Detta är ett viktigt och tidskrävande arbete som vi i Oskarshamn behöver göra tillsammans för att lyckas. 

Omställning för kärnkraftens underleverantörer (Underleverantörsprojektet)

Det ena projektet är "Omställning för kärnkraftens underleverantörer" och går till vardags under namnet "Underleverantörsprojektet". Projektet syftar till att hjälpa företag som påverkas av nedläggningen av OKG i deras omställning och utveckling. Fokus ligger på produktutveckling, innovation, digitalisering, ekonomifrågor, marknadsföring/sälj och ledarskap. Det finansieras av Oskarshamns kommun, Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket, Region Kalmar län och ett antal grannkommuner.

Anna-Karin Svärd är projektledare och Moa Skyllberg Persson är projektkoordinator.

Omställning för tillväxt

Ett annat projekt som drivs av enheten är "Omställning för tillväxt" som har en mer strategisk inriktning. Målet är att öka förståelsen kring förändrings- och omställningsarbete hos den kommunala ledningen, identifiera och utveckla styrkeområden och vässa organisationen för att arbeta med tillväxt. Detta projekt finansieras av Oskarshamns kommun och Tillväxtverket. 

Johanna Wihl är projektledare.

GUMP-projektet

Ett tredje projekt med koppling till näringslivet är GUMP. Projektet drivs av TeknikCollege Östra Småland som har beviljats stöd från Tillväxtverket för ett genomförandeprojekt efter GIPS, ’Maskinparksinventering och utrustningsnoder i norra Kalmar län’ inom ramen för Smart Industri i regionerna 2.0 (förkortas SMIR 2.0).

Projektarbetet bedrivs till och med maj 2019 och går under arbetsnamnet GUMP – Gemensamt utnyttjande av maskinpark.

Projektet ska tydliggöra var tillgänglig industriteknisk utbildningsutrustning finns i norra Kalmar län i så kallade utrustningsnoder. Mallar och rutiner för maskinparksinventeringar ska tas fram och samarbetsformer ska utarbetas för hur den industritekniska utbildningsutrustningen ska kunna utnyttjas bredare och bättre i utbildningssyfte mellan skolor, andra utbildningsanordnare och företag inom regionen.

Projektarbetet bedrivs i form av workshops med representanter från Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik, som har relevant utbildningsutrustning, det vill säga gymnasieskolor, andra utbildningsanordnare, Makerspaces, Science centers samt några företag med tillgänglig utbildningsutrustning.

Anna-Karin Swärd är projektledare.

Hör av dig om du vill veta mer om projekten!

Kontakta oss

Johanna Wihl
Näringslivschef
Tfn: 0491-76 43 23
Anna-Karin Swärd
Projektledare
Mobil: 070-586 25 79