Projekt på Näringslivsenheten

Just nu driver Näringslivsenheten två stora projekt som till hälften finansieras av Oskarshamns kommun och till hälften av externa finansiärer. Projekten kommer att löpa under några år och syftar dels till att utveckla och bredda näringslivet, och dels att forma inriktningen på Oskarshamns näringsliv. Detta är ett viktigt och tidskrävande arbete som vi i Oskarshamn behöver göra tillsammans för att lyckas. 

Omställning för kärnkraftens underleverantörer (Underleverantörsprojektet)

Det ena projektet är "Omställning för kärnkraftens underleverantörer" och går till vardags under namnet "Underleverantörsprojektet". Projektet syftar till att hjälpa företag som påverkas av nedläggningen av OKG i deras omställning och utveckling. Fokus ligger på produktutveckling, innovation, digitalisering, ekonomifrågor, marknadsföring/sälj och ledarskap. Det finansieras av Oskarshamns kommun, Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket, Region Kalmar län och ett antal grannkommuner.

Omställning för tillväxt

Ett annat projekt som drivs av enheten är "Omställning för tillväxt" som har en mer strategisk inriktning. Målet är att öka förståelsen kring förändrings- och omställningsarbete hos den kommunala ledningen, identifiera och utveckla styrkeområden och vässa organisationen för att arbeta med tillväxt. Detta projekt finansieras av Oskarshamns kommun och Tillväxtverket. 

Hör av dig om du vill veta mer om projekten!

Kontakta oss

Johanna Wihl
Näringslivschef
Tfn: 0491-76 43 23
Moa Skyllberg Persson
Näringslivsutvecklare
Tfn: 0491- 76 43 22