Rätt kompetens

Det är viktigt att företagen i Oskarshamn, och i hela regionen, ska kunna attrahera och rekrytera medarbetare till sina arbetsplatser. För det krävs attraktionskraft och samverkan i Kalmarsundregionen. Kompetensförsörjning är också en viktig faktor för att företag ska kunna utvecklas. 

Här finns information om frågor gällande rekrytering och kompetensförsörjning för företag. 

Kontakta oss

Johanna Wihl
Näringslivschef
Tfn: 0491-76 43 23