Vårt näringsliv

Oskarshamn är och har länge varit en industrikommun med stora arbetsgivare. Varvsindustrin ersattes under 60-talet av bland annat OKG:s kärnkraftverk och Scanias hyttfabrik. Kommunen har också ett ganska stort antal medelstora industrier som Safts batterifabrik, ABB:s fabrik för isolermaterial, Liljeholmens stearinljus, Be-Ge:s stolstillverkning för att nämna några – samt en mängd småindustrier. Industrin sysselsätter många och den siffran har ökat de senaste tio åren. Industrins sysselsättning i Oskarshamns kommun har stigit från 32 procent år 1993 till drygt 37 procent år 2010.

Denna ökning är starkare i Oskarshamns kommun än Sverige i stort och betydligt högre än tillväxten inom de andra sektorerna av kommunens näringsliv.

Oskarhamns starka arbetsmarknad ger också jobb till invånare i grannkommuner. Därför har vi ett kraftigt pendlingsöverskott till Oskarshamns kommun. Enligt statistik från år 2012 arbetspendlade 2 900 personer in till Oskarshamns kommun och 1 450 pendlade ut från kommunen.

Oskarshamn är en genuin industristad med många framgångsrika industrier. Men parallellt sker förändringar. Nya näringar växer fram och möjligheterna till högre utbildning har förbättrats rejält under senare år. Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling erbjuder utbildning, forskning och affärsutveckling och har en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i regionen.

Oskarshamns kommun har ett samarbetsavtal om så kallade mervärden med kärnkraftindustrin. Avtalet ger möjligheter som kanske ingen annan kommun i Sverige har. Det garanterar kommunen värden motsvarande en och en halv miljard kronor i utvecklingssatsningar. Dessa satsningar ska skapa tillväxt som i sin tur ger skatteintäkter och därmed förutsättningar att göra Oskarshamn till en ännu bättre plats att bo och leva på.

Kontakta oss

Johanna Wihl
Tf Näringslivschef
Tfn: 0491-76 43 23