Vårt näringslivsarbete

Vi arbetar med att främja nyföretagande, stötta utveckling hos våra befintliga företag, samt att locka hit och hjälpa företag som vill etablera sig hos oss.

Vi driver ett antal projekt inom ramen för detta.

Kontakta oss

Johanna Wihl
Tf Näringslivschef
Tfn: 0491-76 43 23