Vårt näringslivsarbete

Vi arbetar med att främja nyföretagande, stötta utveckling hos våra befintliga företag, samt att locka hit och hjälpa företag som vill etablera sig hos oss.

Vi driver också ett antal projekt.

Kommunalrådets tankar om kommunens näringsliv

Oskarshamn, en kommun med starka företag och motor i Kalmarsundsregionen. I Oskarshamn finns många starka och framgångsrika företag. I kommunen finns länets största privata arbetsgivare, Scania men här finns också många små och medelstora företag som är fantastiska. Näringslivet i kommunen är urstarkt. Oskarshamn står inför en tid med stora möjligheter till utveckling av kommunen. Det görs stora satsningar av företagen i kommunen och detta ska mötas med ett omfattande arbete för att möjliggöra byggandet av nya bostäder, många i en ny stadsdel kopplad till inre hamnen i staden.

Jag vill tillsammans med dig och ditt företag utveckla kommunen. Du är alltid hjärtligt välkommen att höra av dig till mig. Jag kommer gärna och besöker ditt företag.

Peter Wretlund

Kontakta oss

Douglas Almquist
Näringslivschef
Tfn: 0491-76 47 51