Val

I Sverige är det val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige vart 4:e år samt val till Europaparlamentet vart 5:e år.

Vem får rösta?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Alla som har rösträtt kommer inför varje val automatiskt med i en röstlängd och får ett röstkort hemskickat med posten. Röstlängden är en lista som innehåller alla som har rösträtt.

Det finns särskilda regler för de olika valen

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt vid val till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Svenska medborgare som utvandrat måste alltså ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer, Island eller Norge. Övriga utländska medborgare har rösträtt om de har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen.

Kontakta oss

Per Nygren
Kommunsekreterare
Tfn: 0491–76 42 88