Val 9 september 2018

OBS! Det har blivit fel på röstkorten som skickas ut från Valmyndigheten under perioden 16 till 22 augusti. Kommunens och länsstyrelsens telefonnummer har bytt plats. Telefonnumret till Valnämnden i Oskarshamns kommun är 0491–88 400, telefonnumret till Länsstyrelsen i Kalmar län är 010–223 82 00. Till kommunen ställer du frågor om valet, till länsstyrelsen ska du höra av dig om uppgifterna på röstkortet inte stämmer. Tryckfelet har ingen betydelse för din rösträtt och röstkortet går att använda som vanligt. 

Söndagen den 9 september 2018 är det val till Sveriges riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Här kan du läsa mer om var, när och hur du kan rösta samt få information om röstkort och röstmottagare.

Läs mer om val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige på Valmyndighetens webbplats. På Valmyndighetens webbplats kan du också ställa frågor om valet på olika sätt, bland annat genom ett frågeforum.

Andra språk – other languages

ةيبرعلا ةغللا (Arabiska)

How to vote (Engelska)

ትግርኛ (Tigrinja)

ܐܝܝܪܘܣ (Syriska)

Valmyndigheten.se provides information in 29 different languages. 

Lättläst och teckenspråk

Hos Myndigheten för tillgängliga medier finns Alla väljares tidning om valet, den kan du ladda ner, lyssna eller beställa i punktskrift.

Valmyndigheten har information om valet på lättläst svenska  och på teckenspråk.

Öppettider i röstningslokaler

Vilken lokal du ska rösta i om du röstar på valdagen den 9 september står på ditt röstkort. Där finns också information om öppettider.
Förtidsröstningen pågår från 22 augusti till och med valdagen. Varje dag är minst en lokal för förtidsröstning öppen. Alla lokaler finns listade på ditt röstkort, men tänk på att lokalens öppettider och röstningens öppettider inte alltid är de samma. När du kan förtidsrösta i respektive lokal är listat nedan:

Bockaraskolan

Lördag 8 september klockan 10–14

Figeholms bibliotek

Torsdag 23 augusti klockan 15–19, från 28 augusti till och med 6 september öppet tisdagar 12–16 samt torsdagar 15–19

Kristdala bibliotek

Torsdag från den 23 augusti till och med den 6 september öppet klockan 15–19. Tisdag 28 augusti samt 4 september 10–14. Måndag 3 september 15–19.

Kristinebergs bibliotek

Måndag 3 september klockan 8.30–15.00, tisdag 4 september 13–18 samt torsdag 6 september 8.30–15.00. Förtidsröstningen följer bibliotekets öppettider. Det är därför lunchstängt för förtidsröstningen 11:30-12:30 måndag 3 september och torsdag 6 september.

Misterhults skola

Lördag 8 september klockan 10–14.

Oscarsgymnasiet, biblioteket

Tisdag 28 augusti och torsdag 30 augusti klockan 9–16.

Påskallaviks bibliotek

Tisdag 28 augusti samt tisdag 4 september öppet klockan 10–14. Torsdagar från 23 augusti till och med 6 september klockan 16–19. Måndag 3 september 15–19.

Stadshuset Oskarshamn

22 augusti till och med 26 augusti öppet onsdag–fredag klockan 07.30–16.30, lördag och söndag 10–16. 27 augusti till och med 2 september öppet måndag–fredag klockan 07.30–16.30 samt lördag och söndag 10–16. 3 till 9 september öppet måndag–fredag 07.30–19, lördag 08–16 och söndag 08–20.

Öppetider i röstningslokaler som pdf.

Vem får rösta?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Alla som har rösträtt kommer inför varje val automatiskt med i en röstlängd och får ett röstkort hemskickat med posten. Röstlängden är en lista som innehåller alla som har rösträtt.

Det finns särskilda regler för de olika valen

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt vid val till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Svenska medborgare som utvandrat måste alltså ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer, Island eller Norge. Övriga utländska medborgare har rösträtt om de har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen.

Röstkort

Du som har rätt att rösta i något av Sveriges val får ett röstkort skickat till den adress där du är folkbokförd. Röstkorten till valen till riksdag, kommun och landsting skickas ut den 16 till 22 augusti. På ditt röstkort står det vilka val du har rösträtt i och var och när du kan rösta.

Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet. Röstkortet används för att skicka din röst till det valdistrikt som du hör till i din kommun. Det är där som rösten räknas.

Om du ska rösta på valdagen behöver du inte ha med dig röstkortet, men titta på det för att se var och när du ska rösta.

Om du behöver hjälp med att rösta

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett bud som lämnar in din röst, om du inte kan ta dig till vallokalen alls. Förtidsröstning med bud startar den 16 augusti 2018.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

På Valmyndighetens webbplats finns mer information för dig som behöver hjälp med att rösta. 

Röstmottagare i vallokal

Exempel på vad du får göra som röstmottagare:

 • Ta emot väljare vid entrén.
 • Ordna kösystem för att förhindra trängsel i lokalen.
 • Dela ut valkuvert och informera om hur valsedlarna ska läggas i kuverten.
 • Svara på frågor.
 • Se till att väljarna kan rösta i lugn och ro.
 • Hålla ordning vid valskärmarna och valsedelsborden.
 • Ta emot röster.
 • Pricka av i röstlängden.
 • Granska och räkna röster.

För att vara röstmottagare i Oskarshamns kommun gäller följande:

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du får inte stå som kandidat på en valsedel för 2018 års val till riksdagen, landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige.
 • Du ska kunna avsätta en hel dag för arbete på valdagen, alternativt flera dagar för förtidsröstningen.
 • Du ska gå valnämndens utbildning inför valet. Utbildningen hålls i augusti och september 2018.
 • Du ska vara noggrann, serviceinriktad och kunna arbeta i grupp.

Mer information om för dig som är intresserad av att arbeta som röstmottagare. 

Valnämnden

Valnämnden förbereder och ansvarar praktiskt för att val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige, folkomröstningar samt val till Europaparlamentet kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt i enlighet med gällande vallag.

Valnämnden ansvarar för lokaler, rekrytering, utbildning, material och annat praktiskt inför ett val.

Valnämnden når du på telefonnummer 0491- 88 400.