Organisation

Under organisation beskrivs framförallt förvaltnings- och tjänstemannaorganisationen i Oskarshamns kommun.

Kommunen är en politiskt styrd organisation där de förtroendevalda politikerna fattar beslut om verksamhetens inriktning. Beslut av mer rutinmässig karaktär kan överlämnas till tjänstemännen. Ansvarsfördelningen kan beskrivas på så sätt att politikerna beslutar om vad som ska göras och tjänstemännen hur det ska göras.

Kommunstyrelsen tillsätter kommundirektören som leder förvaltningsorganisationen. Den styrande delen av förvaltningsorganisationen är verksamhetsledningen som består av samtliga förvaltningschefer och leds av kommundirektöten. Här behandlas övergripande frågor som spänner över förvaltningsgränserna. Kommundirektören har också en stabsfunktion, strategi- och näringslivsenheten, som arbetar med strategiska frågor och utvecklingsfrågor.

Kommunen äger och är delägare i ett antal bolag. Dessa är en del av kommunkoncernen. Det finns även ett antal kommunala råd. I dessa råd ges olika intresseorganisationer möjlighet att framföra sina synpunkter.

Läs mer under länkarna här intill.

Mandatfördelning Kommunfullmäktige 2014-2018

De 49 mandaten är fördelade på följande sätt:
Socialdemokraterna (S) 18 mandat
Moderaterna (M) 8 mandat
Liberalerna (L) 6 mandat
Sverigedemokrater (SD) 6 mandat
Vänsterpartiet (V) 4 mandat
Kristdemokraterna (KD) 3 mandat
Miljöpartiet (MP) 2 mandat
Centerpartiet (C) 2 mandat

Kontakta oss

Rolf Persson
Kommundirektör
Tfn: 0491-76 47 57
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn