Bolag och stiftelser

Koncernen Oskarshamns kommun består av förvaltningsorganisationen samt bolag och stiftelser i vilka kommunen bestämmer eller har ett väsentligt inflytande. I bolag definieras detta som lägst 20 % av aktiernas totala röstvärde. Beträffande stiftelser ingår dessa på grund av att kommunen utser huvuddelen av styrelseledamöterna.

Koncernen Oskarshamns kommun består av följande bolag och stiftelser.

  • Byggebo i Oskarshamn AB (100%)
  • Oskarshamns Utvecklings AB (100%)
  • Oskarshamn Energi AB (50%)
  • Oskarshamns Hamn AB (96%)
  • Oskarshamns Hamngods- och Terminal AB (100%) – Bolaget bedriver ingen verksamhet utan är vilande.
  • Stiftelsen Forum (100%)
  • Stiftelsen Oskarshamns Sjöfartshotell (50%)
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn