Kommunstyrelsens kansli

Kommunstyrelsens kansli ger stöd och service till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunalråd, kommundirektör, förvaltningar och allmänhet.

Det innebär att vi tar hand om den post som är ställd till kommunen. Vi skickar kallelser, skriver protokoll och tar fram samt sammanställer de uppgifter som till exempel kommunstyrelsen behöver för att fatta beslut i ett ärende.

Till oss vänder du dig om du ska gifta dig borgerligt eller registrera partnerskap. Det är även vi som anordnar borgerliga namngivningscermonier och begravningar.

Men för tillfället vänder du dig till Servicecenter gällande borgerliga vigslar, registrera partnerskap, namngivningscermonier och borgerliga begravningar på 0491 - 880 00.

Vi som arbetar på kansliet är:

Per Nygren - Kommunsekreterare
Linn Helmner - Utredningssekreterare
Raili Harrysson - Förvaltningsadministratör 

Kontakta oss

Per Nygren
Kommunsekreterare
Tfn: 0491–76 42 88
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Linn Helmner
Utredningssekreterare
Tfn: 0491–882 87
Raili Harrysson
Förvaltningsadministratör
Tfn: 0491 - 76 42 81
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn