Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten arbetar övergripande för att de kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden ska ges möjlighet att få ett arbete.

Verksamheterna

Fokuserar på arbetsgivarnas behov av arbetskraft – kortsiktigt och långsiktigt.
Arbetar i samverkan med Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningens enhet för ekonomi och stöd.
Arbetar med tillkommande arbetskraft – ungdomar/vägledning mot jobb.

Det gör vi med:

  • aktivitetsansvar för ungdomar som är 16 till 19 år och inte går i gymnasieskola eller gymnasiesärskola
  • individanpassade studier eller arbete för långtidsarbetslösa ungdomar
  • etableringsvägledare som ger råd och stöd till nyanlända invandrare som har anvisats en bosättning i kommunen eller som har valt att bosätta sig i kommunen
  • offentligt skyddade anställning
  • samordning av praktikplatser
  • Projekt Vägknuten
  • Miljöhuset Återbruket
  • Samarbeten med Arbetsförmedlingen i alla inriktningar
  • Kontakter med samverkansparter Lernia, Svenskt Näringsliv, Attraktiva Oskarshamn, med flera.
  • Kommunöverskridande arbete

Öppettider

Drop-in på Arbetsmarknadsenheten, Bryggaregatan 1, Oskarshamn, våning 3
Måndag – fredag kl 10.00 – 12.00
Övriga tider måste du boka i förväg. Telefon 0491–886 40.

Miljöhuset Återbruk
Måndag 10:00-16:00
Tisdag 10:00-16:00
Onsdag 10:00-16:00
Torsdag 10:00-18:00 Kvällsöppet!
Fredag 10:00- 16:00

Kontakta oss

Arbetsmarknadsenheten
Besöksadress:
Bryggaregatan 1, våning 3
Oskarshamn

Öppettider:
Drop-in på Arbetsmarknadsenheten
Måndag – Fredag kl 10.00 – 12.00
Övriga tider måste du boka i förväg. Telefon 0491–886 40.