Kommunala råd

De kommunala råden har flera funktioner. Här har olika grupper och organisationer möjlighet att påverka och göra sin röst hörd inom sitt intresseområde. Råden funktion är även att ge vägledning för politiker när de fattar beslut.

I Oskarshamns kommun finns fyra olika råd. De är brottsförebyggande rådet, folkhälsorådet, kommunala rådet för funktionsnedsatta och ungdomsrådet.

Läs mer om råden i länkarna här intill.

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn