Förvaltningar

Nämnderna styr förvaltningarna. Det finns sex förvaltningar i Oskarshamns kommun, de är bildningsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret, socialförvaltningen, tekniska kontoret och tillväxt- och näringslivskontoret. Förvaltningarna kan jämföras med de statliga verken, till exempel Skolverket.

Politikernas beslut i nämnderna överlämnas till tjänstemännen i förvaltningarna. Det är förvaltningarnas ansvar att genomföra nämndens beslut. Förvaltningarna sköter den dagliga operativa verksamheten inom deras område i kommunen. Socialförvaltningen sköter till exempel äldreomsorg medan bildningsförvaltningen till exempel sköter utbildning och kultur.