Förvaltningar

Nämnderna styr förvaltningarna. Det finns sex förvaltningar i Oskarshamns kommun, de är kommunkontoret, räddningstjänsten, socialförvaltningen, bildningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret. Förvaltningarna kan jämföras med de statliga verken, till exempel skolverket.

Politikernas beslut i nämnderna överlämnas till tjänstemännen i förvaltningarna. Det är förvaltningarnas ansvar att genomföra nämndens beslut. Förvaltningarna sköter den dagliga operativa verksamheten inom deras område i kommunen. Socialförvaltningen sköter till exempel äldreomsorg medan bildningsförvaltningen till exempel sköter utbildning och kultur.