Påverka

Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt vilket betyder att alla människor har lika värde, rättigheter och skyldigheter inför lagen. Enligt demokratins principer har alla rätt att delta och påverka. En fungerande demokrati kräver engagerade medborgare som utnyttjar sin rätt att påverka, framförallt genom att rösta i nationella-, kommunala- och landstingsval.

Men det finns ytterligare sätt att påverka och uttrycka sin åsikt. Till exempel genom att engagera sig i ett politiskt parti, engagera sig i en intresseorganisation, skriva ett medborgarförslag till kommunfullmäktige eller lämna en synpunkt till kommunen.

I länkarna till höger kan du läsa mer om hur du kan påverka.

Kontakta
Per Nygren
Kommunsekreterare
Tfn: 0491–76 42 88
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn