Intresseföreningar

Ensam är inte alltid stark. Kanske finns det en intresseförening som kan passa dig. Titta i föreningsregistret om det finns någon sådan organisation här i Oskarshamn.

Kontakta oss

Per Nygren
Kommunsekreterare
Tfn: 0491–76 42 88