Motioner 2020

Här kan du läsa en kort sammanfattning av alla motioner som har lämnats in under 2020.

Motion nr 1/20 – Motion om att underlätta för blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

  • att kommunen ska utreda vilka kostnader och vilken verksamhetspåverkan motionens förslag skulle innebära.
  • att kommunen ska se över om det med enklare åtgärder går att underlätta för anställda att kunna lämna blod på arbetstid i enlighet med motionens intention.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2020-01-17.

Motion nr 2/20 – Motion om att kommunen undersöker behovet av en digital ombudsman

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

  • att kommunen ska undersöka om det föreligger ett behov av en digital ombudsman.
  • att kommunen ska undersöka om det är möjligt att fördela funktionen/uppgiften hos en digital ombudsman på flera redan befintliga tjänster och vad detta i sådana fall skulle få för konsekvenser.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2020-02-07.

Motion nr 3/20 – Motion om att kommunen tar fram en handlingsplan för att motverka barn- och tvångsgiften

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

  • att Oskarshamns kommun genomför en analys för att identifiera om barn- och tvångsäktenskap förekommer i kommunen samt i vilken utsträckning det kan finnas dolda sådana.
  • att Oskarshamns kommun upprättar en särskild handlingsplan för hur kommunen kan skydda flickor/pojkar som befinner sig i eller riskerar att hamna i sådana äktenskap.  

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2020-02-28.

Motion nr 4/20 – Motion om att stärka kommunens beredskap vid epidemier

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

  • att kommunen ska utreda hur kommunens behov av handsprit, skyddskläder, handskar, munskydd, visir och annan kritisk utrustning kan stärkas/garanteras, till exempel genom kommunala lager, vid epidemier/pandemier för användning i kommunens verksamheter.  
  • att kommunen ska utreda hur kommunens lokalbehov kan stärkas vid epidemier/pandemier.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2020-04-17.