Motioner 2020

Här kan du läsa en kort sammanfattning av alla motioner som har lämnats in under 2020.

Motion nr 1/20 – Motion om att underlätta för blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

  • att kommunen ska utreda vilka kostnader och vilken verksamhetspåverkan motionens förslag skulle innebära.
  • att kommunen ska se över om det med enklare åtgärder går att underlätta för anställda att kunna lämna blod på arbetstid i enlighet med motionens intention.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2020-01-17.

Motion nr 2/20 – Motion om att kommunen undersöker behovet av en digital ombudsman

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

  • att kommunen ska undersöka om det föreligger ett behov av en digital ombudsman.
  • att kommunen ska undersöka om det är möjligt att fördela funktionen/uppgiften hos en digital ombudsman på flera redan befintliga tjänster och vad detta i sådana fall skulle få för konsekvenser.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2020-02-07.