Arbetsmarknadsenheten

Vi arbetar övergripande på flera sätt för att de kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden ska ges möjlighet att få ett arbete.

Arbetsmarknadsenheten arbetar med blivande och framtida arbetskraft - via vägledning till jobb för ungdomarna.

Vi fokuserar på arbetsgivarnas behov av arbetskraft - både på kort och lång sikt.

För att kunna göra detta samarbetar och samverkar arbetsmarknadsenheten med flera aktörer - Arbetsförmedlingen, socialförvaltningens enhet för ekonomi och stöd, Lernia, Svenskt näringsliv, Försäkringskassan, andra kommuner med flera.

Detta är våra verksamheter

 • Etableringsvägledare som ger råd och stöd till nyanlända invandrare som har anvisats en bosättning i kommunen eller som har valt att bosätta sig i kommunen
 • Offentligt skyddad anställning (läs mer i faktablad från Arbetsförmedlingen)
 • Extratjänster -  hos offentliga verksamheter   (läs mer hos Arbetsförmedlingen)
 • Växla försörjningsstöd till jobb
 • Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar mellan 16-20 år
 • Samverkan OHM unga - ett projekt för unga i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås, mellan 19-26 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet drivs tillsammans med Arbetsförmedlingen
 • Kompetensförsörjning unga – ett DUA-projekt för ungdomar i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås som står nära arbetsmarknaden
 • Projekt Vägknuten – ett samverkansprojekt inom Samordningsförbundet
  för människor i behov av samverkan mellan myndigheter
 • Miljöhuset Återbruket
 • Kalejdo - mötesplats och samhällsinformation för utrikesfödda kvinnor
 • Agent 57 - guide till föreningar och vän/språkguide mellan nyanlända och svenskar

Öppettider

Drop-in till etableringsvägledarna, Bryggaregatan 1, Oskarshamn, våning 3
Måndag och onsdag klockan 10.00–12.00
Tidsbokning: tisdag, torsdag och fredag klockan 10.00–12.00. Telefon 0491–886 45.

Miljöhuset Återbruk
Måndag 10.00–16.00
Tisdag 10.00–16.00
Onsdag 10.00–16.00
Torsdag 10.00–18.00 Kvällsöppet!
Fredag 10.00–16.00