Vägknuten 2.0

Vägknuten 2.0 kan vara lösningen för dig som varit arbetslös eller sjukskriven en längre tid. Vi erbjuder dig en coach som vägleder och stöttar dig mot dina mål.

Vägknuten 2.0 ger dig möjlighet till individuell utveckling, en insats som ger framtidshopp. Målsättningen är att Vägknuten 2.0 i samverkan ska ta tillvara myndigheterans samlade resurser och kompetens och göra vägen kortare för den enskilde in i samverkan och genom det hitta en väg ut mot arbetsmarknaden och ökad egenförsörjning.

Vi jobbar med att höja självförtroende och få bättre självkänsla, vi fokuserar på individen.

Målgrupp: Yrkesverksam ålder från 18 år.

Vägknuten 2.0 är en samverkansinsats mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar län och Oskarshamn, Mönsterås och Högsbys kommuner. Insatsen startade den 1 februari 2017 och pågår till januari 2020 och finansieras av Samordningsförbundet Kalmar län.

Läs mer på: www.samkalmarlan.se

Du hittar oss på

Arbetsmarknadsenheten
Bryggaregatan 1, vån 3
572 30 Oskarshamn