Samhällsbyggnadskontoret

Vi på samhällsbyggnadskontoret har en viktig funktion i den kommunala verksamheten. Vi behandlar och hanterar bland annat:

 • ansökningar och anmälningar inom byggnads- och miljöområdet
 • bygglov
 • tillstånd för enskilda avloppsanläggningar
 • tillsyn över miljö- och hälsopåverkande verksamheter och åtgärder
 • livsmedelskontroll
 • tillsyn av försäljning av tobaksvaror
 • tillsyn av försäljning och servering av folköl
 • tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel
 • tillsyn enligt plan- och bygglagen
 • kommunens planverksamhet
 • mätningsverksamhet
 • kartframställning

Samhällsbyggnadskontoret har cirka 45 medarbetare uppdelade på fyra avdelningar, samhällsbyggnadskansliet, miljö- och byggavdelningen, planavdelningen och kartavdelningen.

Samhällsbyggnadskontorets information på hemsidan finns under rubriken Bygga, bo, miljö. Under denna rubrik återfinns även information från tekniska kontoret.

Kontakta oss

Kontakta Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn

_________________________

Samhällsbyggnadskontorets kansli
0491 - 887 40

Bygglovshandläggare
0491-887 30
telefontid måndag-torsdag 09.30 - 11.30

Bygglovsarkitekt
Mikael Strömberg
0491- 887 35
telefontid vardagar 09.30 - 11.30

Kartavdelningen
Kartärenden: 0491 - 881 47 eller 0491 - 881 42
Mätningsärenden: 0491 - 76 43 11

Planavdelningen
0491 - 76 43 13