Politiker

Här finns samlad information om vilka politiker som styr kommunen i kommunfull-mäktige, kommunstyrelse och de olika nämnderna. Mandatperiod 2014-2018.

Det finns även information som specifikt berör politikerna.

Politikernas mailaddresser syns när musen står på ett namn. Vid klick på namnet är det möjligt att maila politikern.

1. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Ledamöter

Peter Wretlund, Oskarshamn
Lars Wingerup, Kristdala
Yvonne Bergvall, Oskarshamn
Andreas Erlandsson, Oskarshamn
Sven-Åke Johansson, Kristdala 
Thina Andersson, Figeholm
S  Rigmor Eklind, Oskarshamn  
Lis Lyrbo, Oskarshamn
Anton Sejnehed, Oskarshamn
Mona Tegel, Figeholm
Stellan Lindeberg, Oskarshamn
Frida Bergvall, Oskarshamn
Leine Johansson, Fårbo
Catrin Alfredsson, Oskarshamn
Sami Durmishi, Oskarshamn
Rickard Bäck, Oskarshamn
Joakim Rylin, Oskarshamn
Lena Blomander, Oskarshamn                                             

 

Invald på M-mandat, Leif Axelsson, Oskarshamn
Eva-Marie Hansson, Figeholm 
Gunilla C Johansson, Oskarshamn
Lennart Hellström, Oskarshamn
Emma Dahlberg, Fårbo
Felicia Åström, Oskarshamn
Gudrun Gustafsson, Oskarshamn
Stefan Pettersson, Bockara

Lena Granath, Oskarshamn
V  Sylvia Borg, Oskarshamn
Marita Reinholdsson, Oskarshamn
Ingmar Hjalmarsson, Oskarshamn

Karl-Erik Gustavsson, Oskarshamn
Mathias J Karlsson, Oskarshamn
Lisbeth Lindberg, Oskarshamn
Lena Tolander, Figeholm
Johannes Lindberg, Oskarshamn
Lisbeth Karlsson, Påskallavik

KD Ingemar Lennartsson, Oskarshamn
KD Per Tingström, Oskarshamn
KD Rebecka Englund, Oskarshamn

SD Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn
SD Britt-Marie Sundqvist, Oskarshamn
SD Dan Bengtsson, Påskallavik
SD Jonny Evaldsson, Berga
SD Nils-Erik Jonsson, Oskarshamn
SD Uno Josefsson, Oskarshamn

Tommy Skoog, Kristdala
Magnus Larsson, Kristdala

MP Olivia Lind, Oskarshamn
MP Gunnar Westling, Oskarshamn

Ersättare   

Carina Ax, Oskarshamn
Martin Udd, Oskarshamn
Berth Karlsson, Oskarshamn
Cornelia Stamer, Oskarshamn
Alf Holmberg, Oskarshamn 
S  Gizela Posa, Oskarshamn
S  Dennis Ryd, Oskarshamn
S  Olivia Bergvall, Oskarshamn
S  Monica Svensson, Oskarshamn

 

Lucas Lodge, Oskarshamn
Rebecca Thidell, Figeholm
Chahanna Olsson, Oskarshamn
Eric Hedman, Oskarshamn


Matti Wahlström, Oskarshamn
V Monica Johansson, Oskarshamn

Song Ha Nguyen, Oskarshamn
L Jan-Eric Lindberg, Oskarshamn
L Anette Öckervall, Oskarshamn

KD Anna Bredmar, Oskarshamn
KD Berit Sjöö, Oskarshamn
 
SD 
SD

Andréas Jarlstråle, Figeholm
Miriam Karlsson, Bockara

MP Eva Karlsson, Oskarshamn
MP Inger Landgren, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Sven-Åke Johansson (S) Tel: 072-747 05 98
1:e vice ordförande:  Lena Tolander (L) Tel: 070-379 55 85
2:e vice ordförande:  Catrin Alfredsson (S) Tel: 070-2923010

2. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Ledamöter

S   Peter Wretlund, Oskarshamn
S   Andreas Erlandsson, Oskarshamn
S   Yvonne Bergvall, Oskarshamn
S   Thina Andersson, Figeholm
S   Anton Sejnehed, Oskarshamn
V   Lena Granath, Oskarshamn 
C   Tommy Skoog, Kristdala
L    Mathias J Karlsson, Oskarshamn
KD Ingemar Lennartsson, Oskarshamn
M   Eva-Marie Hansson, Figeholm
M   Anders Stenberg, Figeholm
SD Britt-Marie Sundqvist, Oskarshamn
SD Dan Bengtsson, Påskallavik

Ersättare 


S   Sven-Åke Johansson, Kristdala 
S   Catrin Alfredsson, Oskarshamn
V   Ingmar Hjalmarsson, Oskarshamn
MP  Gunnar Westling, Oskarshamn
C   Miriam Karlsson, Bockara
L    Vakant
KD Rebecka Englund, Oskarshamn
M   Lennart Hellström, Oskarshamn
M   Gunilla C Johansson, Oskarshamn
SD Jan Johansson, Oskarshamn
SD Erik Giessel, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Andreas Erlandsson (S) Tel: 0491-889 52
1:e vice ordförande:  Eva-Marie Hansson (M) Tel: 0491-764285
2:e vice ordförande:  Lena Granath (V) Tel: 0491- 764759

Kommunalråd: Andreas Erlandsson (S)
Kommunalråd i opposition: Eva-Marie Hansson (M)

3. Ledamöter och ersättare i socialnämnden

Ledamöter

S   Anita Hultgren, Kristdala
S   Mona Tegel, Figeholm
S   Berth Karlsson, Oskarshamn
S   Lena Blomander, Oskarshamn
V   Lena Fyhr, Oskarshamn
MP Gunnar Westling, Oskarshamn
L    Lisbeth Karlsson, Påskallavik
KD Ingemar Lennartsson, Oskarshamn 
M   Göte Pettersson, Berga  
M   Lennart Hellström, Oskarshamn
SD Laila Johansson, Oskarshamn

Ersättare (personliga) 

C   Tommy Skoog, Kristdala
S   Stellan Lindeberg, Oskarshamn
S   Carina Ax, Oskarshamn
S   Martin Udd, Oskarshamn
V   Veronika Guljas, Oskarshamn
MP Ingmarie Söderblom, Oskarshamn
L    Lukasz Czarnowski, Oskarshamn
KD  Sven-Roland Danielsson, Oskarshamn 
M   Lars-Göran Hansson, Figeholm
M   Johanna Tydén, Oskarshamn
SD  Leif Axelsson, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande:  Anita Hultgren (S) Tel: 0491-764356
1:e vice ordförande: Göte Pettersson (M) Tel: 0491-52103
2:e vice ordförande: Lena Fyhr (V) Tel: 0491-60228

4. Ledamöter och ersättare i bildningsnämnden

Ledamöter

C   Magnus Larsson, Kristdala
S   Thina Andersson, Figeholm
S   Leine Johansson, Fårbo
S   Sami Durmishi, Oskarshamn
S   Lena Blomander, Oskarshamn
V   Marita Reinholdsson, Oskarshamn
M   Gudrun Gustafsson, Oskarshamn
M   Elisabeth Åström, Oskarshamn
L    Igor Trisic, Oskarshamn
KD Andreas Englund, Oskarshamn
SD Jan Johansson, Oskarshamn

Ersättare (personliga)

C   Ingrid Brundin, Oskarshamn
MP Ingmarie Söderblom, Oskarshamn
S    Marianne Erlandsson, Oskarshamn                                                                          
S    Marie Holmgren, Oskarshamn  
V    Cenneth Holmberg, Oskarshamn
V    Monica Johansson, Oskarshamn
M   Lucas Lodge, Oskarshamn
M   Anders Stenberg, Oskarshamn
L    Fredrik Eckerskog, Oskarshamn
KD  Per Tingström, Oskarshamn
SD  Michael Erlandsson, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Magnus Larsson (C) Tel: 0491- 88961
1:e vice ordförande: Thina Andersson (S) Tel: 070-661 60 63
2:e vice ordförande: Gudrun Gustafsson  (M) Tel: 070-514 03 74

5. Ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Ledamöter

S   Peter Wretlund, Oskarshamn
S   Frida Bergvall, Oskarshamn
S   Joakim Rylin, Oskarshamn
V   Matti Wahlström, Oskarshamn
MP Anna Lingman, Oskarshamn 
L    Johannes Lindberg, Oskarshamn
KD Berit Sjöö, Oskarshamn
M   Richard Karlsson, Oskarshamn
SD Dan Bengtsson, Påskallavik

Ersättare (personliga)

S   Lars Wingerup, Kristdala
S   Heléne Bolling, Oskarshamn
S   Yusuf Sheekh, Oskarshamn
V   Hans Åslund, Oskarshamn
C   Kerstin Karlsson, Fårbo
L    Roland Johansson, Figeholm
KD Belinda Luong, Oskarshamn
M   Felicia Åström, Oskarshamn
SD Andreas Bäckström, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Peter Wretlund (S) Tel: 0491-764758
1:e vice ordförande: Richard Karlsson (M) Tel: 070-607 77 00
2:e vice ordförande:  Anna Lingman (MP) Tel: 070-257 54 51

6. Ledamöter och ersättare i tekniska nämnden

Ledamöter

S   Yvonne Bergvall, Oskarshamn
S   Cornelia Stamer, Oskarshamn
S   Catrin Alfredsson, Oskarshamn
V   Svetlana Andelova, Oskarshamn
C   Andréas Jarlstråle, Figeholm
L    Pontus Welin, Oskarshamn
KD Per Tingström, Oskarshamn
M   Stefan Pettersson, Bockara
SD Anders Svensson, Oskarshamn

Ersättare (personliga)

S   Elin Sejnehed,  Oskarshamn
S   Arne Nilsson, Oskarshamn
S   Jenny Ilke Hjelm, Oskarshamn
V   Ingmar Hjalmarsson, Oskarshamn
MP Gunnar Westling, Oskarshamn
L    Johanna Wyckman, Oskarshamn
KD  Göran Öberg, Oskarshamn
M   Ingela Ottosson, Oskarshamn
SD Peter Bohman, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Yvonne Bergvall (S) Tel: 070-462 48 26
1:e vice ordförande: Stefan Pettersson (M) Tel: 070-516 16 17
2:e vice ordförande: Andréas Jarlstråle (C) Tel: 070-835 69 88

7. Ledamöter och ersättare i valnämnden

Ledamöter

S  Anders Österman, Oskarshamn
Alf Holmberg, Oskarshamn
Sylvia Borg, Oskarshamn
Karl-Erik Gustavsson, Oskarshamn
Bertil Almquist, Oskarshamn

Ersättare (personliga)

MP Gunnar Westling, Oskarshamn
C   Ulf Zander, Figeholm
V   Fredrik Jonasson, Oskarshamn
KD Ulf Sjöö, Oskarshamn
 Lennart Hellström, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Anders Österman (S)
Vice ordförande: Bertil Almqvist (M)

Kontakta oss

Per Nygren
Kommunsekreterare
Tfn: 0491–76 42 88