Politiker

Här finns samlad information om vilka politiker som styr kommunen i kommunfull-mäktige, kommunstyrelse och de olika nämnderna. Mandatperiod 2014-2018.

Det finns även information som specifikt berör politikerna.

Politikernas mailaddresser syns när musen står på ett namn. Vid klick på namnet är det möjligt att maila politikern.

1. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Ledamöter

S  Andreas Erlandsson, Oskarshamn
S  Laila Naraghi, Oskarshamn
S  Anita Hultgren, Kristdala
S  Anton Sejnehed, Oskarshamn
S  Sami Durmishi, Oskarshamn
S  Thina Andersson, Figeholm
S  Åke Nilsson, Oskarshamn  
S  Ývonne Bergvall, Oskarshamn
S  Jonas Brorsson, Påskallavik
S  Mona Tegel, Figeholm
S  Peter Wretlund, Oskarshamn
S  Catrin Alfredsson, Oskarshamn
S  Faig Osmanov, Oskarshamn
S  Lena Blomander, Oskarshamn
S  Joakim Rylin, Oskarshamn
S  Cornelia Stamer, Oskarshamn
S  Stellan Lindeberg, Oskarshamn                                          


M  Lucas Lodge, Oskarshamn 
M  Ingela Ottosson, Oskarshamn
M  Ylva Alexandersson, Oskarshamn
M  Carina Lind, Oskarshamn
M  Rolf Lindström, Oskarshamn
M  Elisabeth Åström, Figeholm
M  Connélia Lundin, Oskarshamn
M  Stefan Karlsson, Oskarshamn

SD Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn
SD Michael Erlandsson, Oskarshamn
SD Britt-Marie Sundqvist, Oskarshamn
SD Dan Bengtsson, Påskallavik
SD Leif Axelsson, Oskarshamn
SD Jan Johansson, Oskarshamn
SD Anders Svensson, Figeholm
SD Niklas Arvidsson, Påskallavik
SD Josefine Liljegren Johansson, Oskarshamn

L Mathias Karlsson, Oskarshamn
L Lena Tolander, Figeholm
L Pontus Welin, Oskarshamn
L Johanna Wyckman, Oskarshamn
L Johannes Lindberg, Oskarshamn

V  Lena Granath, Oskarshamn
V  Lena Fyhr, Oskarshamn
V  Ingmar Hjalmarsson, Oskarshamn
V  Veronika Guljas, Oskarshamn

KD Ingemar Lennartsson, Oskarshamn
KD Per Tingström, Oskarshamn
KD Rebecka Englund, Oskarshamn

C  Charlotte Sternell, Oskarshamn
C Tommy Skoog, Oskarshamn
C  Anette Rogö, Bockara

Ersättare   

S  Jenny Ilke Hjelm, Fårbo
S  Elvis Prakatur, Oskarshamn
S  Marie Holmgren, Oskarshamn
S  Dennis Rydh, Oskarshamn
S  Sara Malek, Oskarshamn 
S  Richard Dunsäter, Oskarshamn
S  Katarina Lindeberg, Oskarshamn
S  Rickard Bäck, Oskarshamn
S  Heléne Bolling, Oskarshamn

M  Gudrun Gustafsson, Oskarshamn
M  Pär Örsta, Oskarshamn
M  Jonas Hasting, Oskarshamn
M  Pasquale Razzano, Oskarshamn

SD Peter Bohman, Oskarshamn
SD Chahanna Olsson, Oskarshamn
SD Leif Holmberg, Oskarshamn
SD Nils-Erik Jonsson, Oskarshamn
SD Andreas Bäckström, Oskarshamn

L Lisbeth Karlsson, Påskallavik
L Karl-Erik Gustavsson, Oskarshamn
L Fredrick Eckerskog, Oskarshamn

V Vidar Aldorsson, Oskarshamn
V Marita Reinholdsson, Oskarshamn

KD Andreas Englund, Fårbo
KD Göran Öberg, Oskarshamn

C  Magnus Larsson, Kristdala
C  Andréas Jarlstråle, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Yvonne Bergvall (S) Tel: 0704-62 48 26
1:e vice ordförande:  Lena Tolander (L) 070-379 55 85
2:e vice ordförande:  Catrin Alfredsson (S) 070-292 30 10

 

2. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Ledamöter

S   Peter Wretlund, Oskarshamn
S   Andreas Erlandsson, Oskarshamn
S   Yvonne Bergvall, Oskarshamn
S   Thina Andersson, Figeholm
S   Anton Sejnehed, Oskarshamn
V   Lena Granath, Oskarshamn 
C   Tommy Skoog, Kristdala
L    Mathias J Karlsson, Oskarshamn
KD Ingemar Lennartsson, Oskarshamn
M   Eva-Marie Hansson, Figeholm
M   Anders Stenberg, Figeholm
SD Britt-Marie Sundqvist, Oskarshamn
SD Dan Bengtsson, Påskallavik

Ersättare 


S   Sven-Åke Johansson, Kristdala 
S   Catrin Alfredsson, Oskarshamn
V   Ingmar Hjalmarsson, Oskarshamn
MP  Gunnar Westling, Oskarshamn
C   Miriam Karlsson, Bockara
L    Vakant
KD Rebecka Englund, Oskarshamn
M   Lennart Hellström, Oskarshamn
M   Gunilla C Johansson, Oskarshamn
SD Jan Johansson, Oskarshamn
SD Erik Giessel, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Andreas Erlandsson (S) Tel: 0491-889 52
1:e vice ordförande:  Eva-Marie Hansson (M) Tel: 0491-764285
2:e vice ordförande:  Lena Granath (V) Tel: 0491- 764759

Kommunalråd: Andreas Erlandsson (S)
Kommunalråd i opposition: Eva-Marie Hansson (M)

3. Ledamöter och ersättare i socialnämnden

Ledamöter

S   Anita Hultgren, Kristdala
S   Mona Tegel, Figeholm
S   Berth Karlsson, Oskarshamn
S   Lena Blomander, Oskarshamn
V   Lena Fyhr, Oskarshamn
MP Gunnar Westling, Oskarshamn
L    Lisbeth Karlsson, Påskallavik
KD Ingemar Lennartsson, Oskarshamn 
M   Göte Pettersson, Berga  
M   Lennart Hellström, Oskarshamn
SD Laila Johansson, Oskarshamn

Ersättare (personliga) 

C   Tommy Skoog, Kristdala
S   Stellan Lindeberg, Oskarshamn
S   Carina Ax, Oskarshamn
S   Martin Udd, Oskarshamn
V   Veronika Guljas, Oskarshamn
MP Ingmarie Söderblom, Oskarshamn
L    Lukasz Czarnowski, Oskarshamn
KD  Sven-Roland Danielsson, Oskarshamn 
M   Lars-Göran Hansson, Figeholm
M   Johanna Tydén, Oskarshamn
SD  Leif Axelsson, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande:  Anita Hultgren (S) Tel: 0491-764356
1:e vice ordförande: Göte Pettersson (M) Tel: 0491-52103
2:e vice ordförande: Lena Fyhr (V) Tel: 0491-60228

4. Ledamöter och ersättare i bildningsnämnden

Ledamöter

C   Magnus Larsson, Kristdala
S   Thina Andersson, Figeholm
S   Leine Johansson, Fårbo
S   Sami Durmishi, Oskarshamn
S   Lena Blomander, Oskarshamn
V   Marita Reinholdsson, Oskarshamn
M   Gudrun Gustafsson, Oskarshamn
M   Elisabeth Åström, Oskarshamn
L    Igor Trisic, Oskarshamn
KD Andreas Englund, Oskarshamn
SD Jan Johansson, Oskarshamn

Ersättare (personliga)

C   Ingrid Brundin, Oskarshamn
MP Ingmarie Söderblom, Oskarshamn
S    Marianne Erlandsson, Oskarshamn                                                                          
S    Marie Holmgren, Oskarshamn  
V    Cenneth Holmberg, Oskarshamn
V    Monica Johansson, Oskarshamn
M   Lucas Lodge, Oskarshamn
M   Anders Stenberg, Oskarshamn
L    Fredrik Eckerskog, Oskarshamn
KD  Per Tingström, Oskarshamn
SD  Michael Erlandsson, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Magnus Larsson (C) Tel: 0491- 88961
1:e vice ordförande: Thina Andersson (S) Tel: 070-661 60 63
2:e vice ordförande: Gudrun Gustafsson  (M) Tel: 070-514 03 74

5. Ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Ledamöter

S   Peter Wretlund, Oskarshamn
S   Frida Bergvall, Oskarshamn
S   Joakim Rylin, Oskarshamn
V   Matti Wahlström, Oskarshamn
MP Anna Lingman, Oskarshamn 
L    Johannes Lindberg, Oskarshamn
KD Berit Sjöö, Oskarshamn
M   Richard Karlsson, Oskarshamn
SD Dan Bengtsson, Påskallavik

Ersättare (personliga)

S   Lars Wingerup, Kristdala
S   Heléne Bolling, Oskarshamn
S   Yusuf Sheekh, Oskarshamn
V   Hans Åslund, Oskarshamn
C   Kerstin Karlsson, Fårbo
L    Roland Johansson, Figeholm
KD Belinda Luong, Oskarshamn
M   Felicia Åström, Oskarshamn
SD Andreas Bäckström, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Peter Wretlund (S) Tel: 0491-764758
1:e vice ordförande: Richard Karlsson (M) Tel: 070-607 77 00
2:e vice ordförande:  Anna Lingman (MP) Tel: 070-257 54 51

6. Ledamöter och ersättare i tekniska nämnden

Ledamöter

S   Yvonne Bergvall, Oskarshamn
S   Cornelia Stamer, Oskarshamn
S   Catrin Alfredsson, Oskarshamn
V   Svetlana Andelova, Oskarshamn
C   Andréas Jarlstråle, Figeholm
L    Pontus Welin, Oskarshamn
KD Per Tingström, Oskarshamn
M   Stefan Pettersson, Bockara
SD Anders Svensson, Oskarshamn

Ersättare (personliga)

S   Elin Sejnehed,  Oskarshamn
S   Arne Nilsson, Oskarshamn
S   Jenny Ilke Hjelm, Oskarshamn
V   Ingmar Hjalmarsson, Oskarshamn
MP Gunnar Westling, Oskarshamn
L    Johanna Wyckman, Oskarshamn
KD  Göran Öberg, Oskarshamn
M   Ingela Ottosson, Oskarshamn
SD Peter Bohman, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Yvonne Bergvall (S) Tel: 070-462 48 26
1:e vice ordförande: Stefan Pettersson (M) Tel: 070-516 16 17
2:e vice ordförande: Andréas Jarlstråle (C) Tel: 070-835 69 88

7. Ledamöter och ersättare i valnämnden

Ledamöter

S  Anders Österman, Oskarshamn
Alf Holmberg, Oskarshamn
Sylvia Borg, Oskarshamn
Karl-Erik Gustavsson, Oskarshamn
Bertil Almquist, Oskarshamn

Ersättare (personliga)

MP Gunnar Westling, Oskarshamn
C   Ulf Zander, Figeholm
V   Fredrik Jonasson, Oskarshamn
KD Ulf Sjöö, Oskarshamn
 Lennart Hellström, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Anders Österman (S)
Vice ordförande: Bertil Almqvist (M)

Kontakta oss

Per Nygren
Kommunsekreterare
Tfn: 0491–76 42 88