Politiker

Kommunen styrs av politiker, som även kallas förtroendevalda. Politikerna väljs i allmänna val vart fjärde år. Det ger dig som medborgare en möjlighet att påverka hur beslut ska fattas. Du har även möjlighet att själv gå med i ett parti och kandidera i ett val.

Här finns samlad information om vilka politiker som styr kommunen i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och de olika nämnderna. Mandatperiod 2019-2022.

Klicka på namnet för att maila politikern.

 

1. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Ledamöter

Andreas Erlandsson, Oskarshamn
Laila Naraghi, Oskarshamn
S  Anita Hultgren, Kristdala
S  Anton Sejnehed, Oskarshamn
S  Sami Durmishi, Oskarshamn
S  Thina Andersson, Figeholm
Åke Nilsson, Oskarshamn  
Yvonne Bergvall, Oskarshamn
S  Jonas Brorsson, Påskallavik
Mona Tegel, Figeholm
S  Peter Wretlund, Oskarshamn
Catrin Alfredsson, Oskarshamn
Faig Osmanov, Oskarshamn
Lena Blomander, Oskarshamn
Joakim Rylin, Oskarshamn
Cornelia Stamer, Oskarshamn
S  Stellan Lindeberg, Oskarshamn                                          


Lucas Lodge, Oskarshamn 
M  Ingela Ottosson, Oskarshamn
Ylva Alexandersson, Oskarshamn
M  Carina Lind, Oskarshamn
Rolf Lindström, Oskarshamn
Gudrun Gustafsson, Figeholm
Connéelia Lundin, Oskarshamn
Stefan Karlsson, Oskarshamn

SD Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn
SD Michael Erlandsson, Oskarshamn
SD Peter Bohman, Oskarshamn
SD Dan Bengtsson, Påskallavik
SD Leif Axelsson, Oskarshamn
SD Jan Johansson, Oskarshamn
SD Anders Svensson, Figeholm
SD Niklas Arvidsson, Påskallavik
SD Josefine Liljegren Johansson, Oskarshamn

L  Mathias Karlsson, Oskarshamn
Karl-Erik Gustavsson, Oskarshamn
Pontus Welin, Oskarshamn
Johanna Wyckman, Oskarshamn
Fredrik Eckerskog, Oskarshamn

V  Lena Granath, Oskarshamn
V  Lena Fyhr, Oskarshamn
V  Ingmar Hjalmarsson, Oskarshamn
Veronika Guljas, Oskarshamn

KD Ingemar Lennartsson, Oskarshamn
KD Per Tingström, Oskarshamn
KD Rebecka Englund, Oskarshamn

Charlotte Sternell, Oskarshamn
Tommy Skoog, Oskarshamn
C  Anette Rogö, Bockara

Ersättare   

Jenny Ilke Hjelm, Fårbo
S  Elvis Prakatur, Oskarshamn
Marie Holmgren, Oskarshamn
S  Dennis Rydh, Oskarshamn
S  Sara Malek, Oskarshamn 
Katarina Lindeberg, Oskarshamn
Rickard Bäck, Oskarshamn
Heléne Bolling, Oskarshamn
S  Leine Johansson, Fårbo
 
Pär Örsta, Oskarshamn 
Pasquale Razzano, Oskarshamn
M  Stefan Pettersson, Bockara
Lars Engsund, Oskarshamn

SD Chahanna Olsson, Oskarshamn
SD Leif Holmberg, Oskarshamn
SD Nils-Erik Jonsson, Oskarshamn
SD Andreas Bäckström, Oskarshamn
SD Mattias Öhlin, Oskarshamn

L  Jonas Andersson, Oskarshamn
L   Igor Trisic, Oskarshamn
L   Antonio Nicoli, Oskarshamn

Vidar Aldorsson, Oskarshamn
Marita Reinholdsson, Oskarshamn

KD Andreas Englund, Fårbo
KD Göran Öberg, Oskarshamn

Magnus Larsson, Kristdala
Thomas Björklund, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Yvonne Bergvall (S) Tel: 070-462 48 26 
1:e vice ordförande:  Karl-Erik Gustavsson (L) Tel: 070-304 00 70
2:e vice ordförande:  Catrin Alfredsson (S) 070-292 30 10

 

2. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Ledamöter
Andreas Erlandsson (S)
Anita Hultgren (S)
Anton Sejnehed (S)
Yvonne Bergvall (S)
Ingela Ottosson (M)
Lucas Lodge (M)
Rolf Lindström (M)
Michael Erlandsson (SD)
Leif Axelsson (SD)
Mathias Karlsson (L)
Ingemar Lennartsson (KD)
Charlotte Sternell (C)
Lena Granath (V)

Ersättare (personliga) 
Stellan Lindeberg (S)
Mona Tegel (S)
Jonas Brorsson (S)
Catrin Alfredsson (S)
Ylva Alexandersson (M)
Carina Lind (M)
Eva-Marie Hansson (M)
Jan Johansson (SD)
Ulla Bengzon (SD)
Pontus Welin (L)
Rebecka Englund (KD)
Johanna Wyckman (L)
Lena Fyhr (V)

Ordförande/sammankallande: Andreas Erlandsson (S) Tel: 0491-889 52
1:e vice ordförande: Ingela Ottosson (M)  Tel: 0491- 76 47 50
2:e vice ordförande: Mathias Karlsson (L) Tel: 0491-76 47 46

Kommunalråd: Andreas Erlandsson (S) och Ingela Ottosson (M)
Kommunalråd i opposition: Mathias Karlsson (L)

3. Ledamöter och ersättare i socialnämnden

Ledamöter

Stellan Lindeberg (S)
Mona Tegel (S)
Jonas Brorsson (S)
Elin Sejnehed (S)
Rolf Lindström (M)
Connéelia Lundin (M)
Leif Axelsson (SD)
Ulla Bengzon (SD)
Lukasz Czarnowski (L)
Angelica Ågren (V)
Ingemar Lennartsson (KD)

Ersättare (personliga) 

Berth Karlsson (S)
Faig Osmanov (S)
Sara Malek (S)
Frida Bergvall (S)
Lennart Hellström (M)
Göte Pettersson (M)
Laila Johansson (SD)
Chahanna Olsson (SD)
Lisbeth Karlsson (L)
Fredrik Jonasson (V)
Andreas Englund (KD)

Ordförande/sammankallande:  Rolf Lindström  (M) 0491-76 48 09
1 vice ordförande: Stellan Lindeberg (S) 070-491 96 80
2.a vice ordförande: Ingemar Lennartsson (KD) 073-063 98 76

4. Ledamöter och ersättare i bildningsnämnden

Ledamöter

Anton Sejnehed (S)
Marianne Erlandsson (S)
Sami Durmishi (S)
Lena Blomander (S)
Carina Lind (M)
Gudrun Gustafsson (M)
Jan Johansson (SD)
Leif Holmberg (SD)
Saga Lundberg (V)
Rebecka Englund (KD)
Magnus Larsson (C)

Ersättare (personliga)

Marie Holmgren (S)
Åke Nilsson (S)
Arne Nilsson (S)
Faig Osmanov (S)
Ewa Carlsson (M)
Lucas Lodge (M)
Michael Erlandsson (SD)
Marie-Louise Svensson (SD)
Cenneth Holmberg (V)
Margareta Sjögren (KD)
Fredrik Eckerskog (L)

Ordförande/sammankallande: Anton Sejnehed (S) 0491-76 47 56
1:e vice ordförande: Carina Lind (M) 0491-76 46 65 
2:e vice ordförande: Magnus Larsson (C) 070-677 76 64

 

5. Ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Ledamöter

Anita Hultgren (S)
Åke Nilsson (S)
Catrin Alfredsson (S)
Ylva Alexandersson (M)
Lars-Göran Hansson (M)
Dan Bengtsson (SD)
Johanna Wyckman (L)
Claes Zachrisson (V)
Vakant (C)

Ersättare (personliga)

Sven-Åke Johansson (S)
Heléne Bolling (S)
Yusuf Sheekh (S)
Pasquale Razzano (M)
Richard Karlsson (M)
Andreas Bäckström (SD)
Tobias Eriksson (L)
Vidar Aldorsson (V)
Belinda Luong (KD)

Ordförande/sammankallande: Ylva Alexandersson (M)
1:e vice ordförande: Anita Hultgren (S) 070-517 955 8
2:e vice ordförande: Johanna Wyckman (L) 073-567 99 94

6. Ledamöter och ersättare i tekniska nämnden

Ledamöter

Yvonne Bergvall (S)
Elvis Prakatur (S)
Cornelia Stamer (S)
Stefan Pettersson (M)
Stefan Karlsson (M)
Anders Svensson (SD)
Stig Gustavsson (V)
Per Tingström (KD)
Thomas Björklund (C)

Ersättare (personliga)

Jenny Ilke Hjelm (S)
Sara Malek (S)
Joakim Rylin (S)
Per Örsta (M)
Robin Alsparr (M)
Peter Bohman (SD)
Agneta Aldorsson (V)
Göran Öberg (KD)
Antonio Nicoli (L)

Ordförande/sammankallande: Yvonne Bergvall (S) Tel: 070-462 48 26
1:e vice ordförande: Stefan Pettersson (M) Tel: 070-516 16 17
2:e vice ordförande: Per Tingström (KD) 076-831 90 22 

7. Ledamöter och ersättare i valnämnden

Ledamöter

Anders Österman (S)
Marianne Erlandsson (S)
Thomas Pettersson (M)
Dan Bengtsson (SD)
Karl-Erik Gustavsson (L)

Ersättare (personliga)

Sven-Åke Johansson (S)
Alf Holmberg (S)
Anders Stenberg (M)
Stefan Letteryd (SD)
Ulf Sjöö (KD)

Ordförande/sammankallande: Anders Österman (S)
Vice ordförande: Karl-Erik Gustavsson (L)

Kontakta oss

Per Nygren
Kommunsekreterare
Tfn: 0491–76 42 88