Politiker

Här finns samlad information om vilka politiker som styr kommunen i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och de olika nämnderna. Mandatperiod 2019-2022.

Det finns även information som specifikt berör politikerna.

Klicka på namnet för att maila politikern. Mailadresser och telefonnummer uppdateras löpande i början på den nya mandatperioden.

1. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Ledamöter

Andreas Erlandsson, Oskarshamn
Laila Naraghi, Oskarshamn
S  Anita Hultgren, Kristdala
S  Anton Sejnehed, Oskarshamn
S  Sami Durmishi, Oskarshamn
S  Thina Andersson, Figeholm
Åke Nilsson, Oskarshamn  
Yvonne Bergvall, Oskarshamn
S  Jonas Brorsson, Påskallavik
Mona Tegel, Figeholm
S  Peter Wretlund, Oskarshamn
Catrin Alfredsson, Oskarshamn
Faig Osmanov, Oskarshamn
Lena Blomander, Oskarshamn
Joakim Rylin, Oskarshamn
Cornelia Stamer, Oskarshamn
S  Stellan Lindeberg, Oskarshamn                                          


Lucas Lodge, Oskarshamn 
M  Ingela Ottosson, Oskarshamn
Ylva Alexandersson, Oskarshamn
M  Carina Lind, Oskarshamn
Rolf Lindström, Oskarshamn
Elisabeth Åström, Figeholm
Connéelia Lundin, Oskarshamn
Stefan Karlsson, Oskarshamn

SD Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn
SD Michael Erlandsson, Oskarshamn
SD Peter Bohman, Oskarshamn
SD Dan Bengtsson, Påskallavik
SD Leif Axelsson, Oskarshamn
SD Jan Johansson, Oskarshamn
SD Anders Svensson, Figeholm
SD Niklas Arvidsson, Påskallavik
SD Josefine Liljegren Johansson, Oskarshamn

L  Mathias Karlsson, Oskarshamn
Lena Tolander, Figeholm
Pontus Welin, Oskarshamn
Johanna Wyckman, Oskarshamn
Lisbeth Karlsson, Oskarshamn

V  Lena Granath, Oskarshamn
V  Lena Fyhr, Oskarshamn
V  Ingmar Hjalmarsson, Oskarshamn
Veronika Guljas, Oskarshamn

KD Ingemar Lennartsson, Oskarshamn
KD Per Tingström, Oskarshamn
KD Rebecka Englund, Oskarshamn

Charlotte Sternell, Oskarshamn
Tommy Skoog, Oskarshamn
C  Anette Rogö, Bockara

Ersättare   

Jenny Ilke Hjelm, Fårbo
S  Elvis Prakatur, Oskarshamn
Marie Holmgren, Oskarshamn
S  Dennis Rydh, Oskarshamn
S  Sara Malek, Oskarshamn 
S  Richard Dunsäter, Oskarshamn
Katarina Lindeberg, Oskarshamn
Rickard Bäck, Oskarshamn
Heléne Bolling, Oskarshamn

Gudrun Gustafsson, Oskarshamn
Pär Örsta, Oskarshamn
M  Jonas Hasting, Oskarshamn
Pasquale Razzano, Oskarshamn

SD Chahanna Olsson, Oskarshamn
SD Leif Holmberg, Oskarshamn
SD Nils-Erik Jonsson, Oskarshamn
SD Andreas Bäckström, Oskarshamn
SD Mattias Öhlin, Oskarshamn

Karl-Erik Gustavsson, Oskarshamn
Fredrick Eckerskog, Oskarshamn
L  Jonas Andersson, Oskarshamn

Vidar Aldorsson, Oskarshamn
Marita Reinholdsson, Oskarshamn

KD Andreas Englund, Fårbo
KD Göran Öberg, Oskarshamn

Magnus Larsson, Kristdala
Thomas Björklund, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Yvonne Bergvall (S) Tel: 070-462 48 26 
1:e vice ordförande:  vakant
2:e vice ordförande:  Catrin Alfredsson (S) 070-292 30 10

 

2. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Ledamöter
Andreas Erlandsson (S)
Anita Hultgren (S)
Anton Sejnehed (S)
Yvonne Bergvall (S)
Ingela Ottosson (M)
Lucas Lodge (M)
Rolf Lindström (M)
Michael Erlandsson (SD)
Leif Axelsson (SD)
Mathias Karlsson (L)
Ingemar Lennartsson (KD)
Charlotte Sternell (C)
Lena Granath (V)

Ersättare (personliga) 
Stellan Lindeberg (S)
Mona Tegel (S)
Jonas Brorsson (S)
Catrin Alfredsson (S)
Ylva Alexandersson (S)
Carina Lind (S)
Eva-Marie Hansson (M)
Jan Johansson (SD)
Ulla Bengzon (SD)
Pontus Welin (L)
Rebecka Englund (KD)
Johanna Wyckman (L)
Lena Fyhr (V)

Ordförande/sammankallande: Andreas Erlandsson (S) Tel: 0491-889 52
1:e vice ordförande: Ingela Ottosson (M)  Tel: 0491- 76 47 50
2:e vice ordförande: Mathias Karlsson (L) Tel: 0491-76 47 46

Kommunalråd: Andreas Erlandsson (S) och Ingela Ottosson (M)
Kommunalråd i opposition: Mathias Karlsson (L)

3. Ledamöter och ersättare i socialnämnden

Ledamöter

Stellan Lindeberg (S)
Mona Tegel (S)
Jonas Brorsson (S)
Elin Sejnehed (S)
Rolf Lindström (M)
Connéelia Lundin (M)
Leif Axelsson (SD)
Ulla Bengzon (SD)
Lukasz Czarnowski (L)
Angelica Ågren (V)
Ingemar Lennartsson (KD)

Ersättare (personliga) 

Berth Karlsson (S)
Faig Osmanov (S)
Sara Malek (S)
Frida Bergvall (S)
Lennart Hellström (M)
Göte Pettersson (M)
Laila Johansson (SD)
Chahanna Olsson (SD)
Lisbeth Karlsson (L)
Fredrik Jonasson (V)
Andreas Englund (KD)

Ordförande/sammankallande:  Rolf Lindström  (M) 0491-76 48 09
1 vice ordförande: Stellan Lindeberg (S)
2.a vice ordförande: Ingemar Lennartsson (KD)

4. Ledamöter och ersättare i bildningsnämnden

Ledamöter

Anton Sejnehed (S)
Marianne Erlandsson (S)
Sami Durmishi (S)
Lena Blomander (S)
Carina Lind (M)
Gudrun Gustafsson (M)
Jan Johansson (SD)
Leif Holmberg (SD)
Saga Lundberg (V)
Rebecka Englund (KD)
Magnus Larsson (C)

Ersättare (personliga)

Marie Holmgren (S)
Åke Nilsson (S)
Arne Nilsson (S)
Faig Osmanov (S)
Ewa Carlsson (M)
Lucas Lodge (M)
Michael Erlandsson (SD)
Marie-Louise Svensson (SD)
Cenneth Holmberg (V)
Margareta Sjögren (KD)
Fredrik Eckerskog (L)

Ordförande/sammankallande: Anton Sejnehed (S) 0491-76 47 56
1:e vice ordförande: Carina Lind (M) 0491-76 46 65 
2:e vice ordförande: Magnus Larsson (C) 070-677 76 64

 

5. Ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Ledamöter

Anita Hultgren (S)
Åke Nilsson (S)
Catrin Alfredsson (S)
Ylva Alexandersson (M)
Lars-Göran Hansson (M)
Dan Bengtsson (SD)
Johanna Wyckman (L)
Claes Zachrisson (V)
Tommy Skoog (C)

Ersättare (personliga)

Sven-Åke Johansson (S)
Heléne Bolling (S)
Yusuf Sheekh (S)
Pasquale Razzano (M)
Richard Karlsson (M)
Andreas Bäckström (SD)
Tobias Eriksson (L)
Vidar Aldorsson (V)
Belinda Luong (KD)

Ordförande/sammankallande: Ylva Alexandersson (M)
1:e vice ordförande: Anita Hultgren (S) 070-517 955 8
2:e vice ordförande: Johanna Wyckman (L)

6. Ledamöter och ersättare i tekniska nämnden

Ledamöter

Yvonne Bergvall (S)
Elvis Prakatur (S)
Cornelia Stamer (S)
Stefan Pettersson (M)
Stefan Karlsson (M)
Anders Svensson (SD)
Stig Gustavsson (V)
Per Tingström (KD)
Thomas Björklund (C)

Ersättare (personliga)

Jenny Ilke Hjelm (S)
Sara Malek (S)
Joakim Rylin (S)
Per Örsta (M)
Robin Alsparr (M)
Peter Bohman (SD)
Agneta Aldorsson (V)
Göran Öberg (KD)
Antonio Nicoli (L)

Ordförande/sammankallande: Yvonne Bergvall (S) Tel: 070-462 48 26
1:e vice ordförande: Stefan Pettersson (M) Tel: 070-516 16 17
2:e vice ordförande: Per Tingström (KD)

7. Ledamöter och ersättare i valnämnden

Ledamöter

Anders Österman (S)
Marianne Erlandsson (S)
Thomas Pettersson (M)
Dan Bengtsson (SD)
Karl-Erik Gustavsson (L)

Ersättare (personliga)

Sven-Åke Johansson (S)
Alf Holmberg (S)
Anders Stenberg (M)
Stefan Letteryd (SD)
Ulf Sjöö (KD)

Ordförande/sammankallande: Anders Österman (S)
Vice ordförande: Karl-Erik Gustavsson (L)

Kontakta oss

Per Nygren
Kommunsekreterare
Tfn: 0491–76 42 88