Politiker

Här finns samlad information om vilka politiker som styr kommunen i kommunfull-mäktige, kommunstyrelse och de olika nämnderna. Mandatperiod 2014-2018.

Det finns även information som specifikt berör politikerna.

Politikernas mailaddresser syns när musen står på ett namn. Vid klick på namnet är det möjligt att maila politikern.

1. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Ledamöter

Peter Wretlund, Törnholmsvägen 27, 572 63 Oskarshamn
Lars Wingerup, Falletorp 2, 570 91 Kristdala
Yvonne Bergvall, Ingenjörsvägen 85, 572 60 Oskarshamn
Andreas Erlandsson, Rödslevägen 4, 572 50 Oskarshamn
Sven-Åke Johansson, Flädergatan 8, 570 91 Kristdala 
Thina Andersson, Sandkullagatan 17, 572 75 Figeholm                                               S  Rigmor Eklind, Furuvägen 16 A, 572 58 Oskarshamn  
Lis Lyrbo, Garvaregränd 8 , 572 32 Oskarshamn
Anton Sejnehed, Rådjursstigen 26, 572 32 Oskarshamn
Mona Tegel, Fabriksvägen 14 C, 572 75 Figeholm
Thommy Brännström, Stora torget 1, 572 42 Oskarshamn
Frida Bergvall, Ingenjörsvägen 77, 572 60 Oskarshamn
Leine Johansson, Hammarskjöldsvägen 24, 572 76 Fårbo
Catrin Alfredsson, Muraregatan 7, 572 51 Oskarshamn
Sami Durmishi, Stångehamnsvägen 147, 572 61 Oskarshamn                                       S  Rickard Bäck, Filaregatan 4 E, 572 30 Oskarshamn
Joakim Rylin, Tallvägen 13, 572 56 Oskarshamn
Lena Blomander, Arkitektvägen 23, 572 61 Oskarshamn                                             

 

Invald på M-mandat, Leif Axelsson, Hagebovägen 9, 572 61 Oskarshamn
Eva-Marie Hansson, Klintemåla 19, 572 95 Figeholm 
Gunilla C Johansson, Box 514, 572 25 Oskarshamn
Lennart Hellström, Purrholmsgatan 15, 572 40 Oskarshamn
Emma Dahlberg, Bjurstams backe 9 Mörtfors, 572 96 Fårbo
Felicia Åström, Jungnergatan 23, 572 32 Oskarshamn
Gudrun Gustafsson, Långrevsgatan 15, 572 40 Oskarshamn
Stefan Pettersson, Kyrklyckegatan 11, 579 91 Bockara

Lena Granath, Östra Torggatan 4, lgh 1302, 572 30 Oskarshamn
V  Sylvia Borg, Ingenjörsvägen 56, 572 61 Oskarshamn
Marita Reinholdsson, Vitklövervägen 1, 572 51 Oskarshamn
Ingmar Hjalmarsson, Homhällevägen 31, 57240 Oskarshamn

Karl-Erik Gustavsson, Södra vägen 106, 572 51 Oskarshamn
Mathias J Karlsson, Sommarvägen 22, 572 63 Oskarshamn
Lisbeth Lindberg, Blåklocksvägen 7, 572 41 Oskarshamn
Lena Tolander, Grönö, Sjöstugan 2, 572 95 Figeholm
Johannes Lindberg, Ingenjörsvägen 40, 572 61 Oskarshamn
Lisbeth Karlsson, Kustvägen 78, 570 90 Påskallavik

KD Ingemar Lennartsson, Lidkroken 23, 572 50 Oskarshamn
KD Per Tingström, Stenåldersvägen 6, 572 40 Oskarshamn
KD Rebecka Englund, Allévägen 11b, 57231 Oskarshamn

SD Mattias Bäckström Johansson, Älgstigen 31, 572 32 Oskarshamn
SD Britt-Marie Sundqvist, Södra Långgatan 11 C, 572 55 Oskarshamn
SD Dan Bengtsson, Pappersbruksvägen 1, 570 90 Påskallavik
SD Jonny Evaldsson, Vetevägen 1, 579 90 Berga
SD Klas Johnsson, Furuvägen 20, 572 58 Oskarshamn
SD Uno Josefsson, Pepparstigen 6 Lght 1001, 572 40 Oskarshamn

Tommy Skoog, Applekulla Dalsberg, 570 91 Kristdala
Magnus Larsson, Urdalsgatan 7 A, 570 91 Kristdala

MP Vakant
MP Gunnar Westling, Dalgatan 17B, 572 51 Oskarshamn

Ersättare   


Stellan Lindeberg, Norgetvägen 5, 57262 Oskarshamn
Carina Ax, Flatmejselvägen 2, 572 93 Oskarshamn
Martin Udd, Falkvägen 16, 572 31 Oskarshamn
Berth Karlsson, Lodjursstigen 4, 572 62 Oskarshamn
Cornelia Stamer, Marenvägen 3, 572 60 Oskarshamn                                                  S  Alf Holmberg, Söndagsvägen 2, 572 50 Oskarshamn                                                   S  Gizela Posa, Ålgårdsstigen 2, 572 62 Oskarshamn                                                       S  Dennis Ryd, Kristinebergsvägen 28, 572 60 Oskarshamn                                              S  Olivia Bergvall, Ugglevägen 14 G, 572 31 Oskarshamn

Lucas Lodge, Amerikavägen 3, 572 63 Oskarshamn
Rebecca Thidell, Elviragatan 12, 572 75 Figeholm
Chahanna Olsson, Faluddsvägen 2, 572 92 Oskarshamn
Eric Hedman, Själsviksvägen 6 A, 572 63 Oskarshamn

Sylvia Borg, Ingenjörsvägen 56, 572 61 Oskarshamn
Matti Wahlström, Konvaljevägen 3, 1012, 572 50 Oskarshamn

Song Ha Nguyen, Karlsborgsvägen 37, 572 60 Oskarshamn
L Jan-Eric Lindberg, Blåklocksvägen 7, 572 41 Oskarshamn
L Anette Öckervall, Strandvägen 38, 572 40 Oskarshamn

KD Anna Bredmar, Ängsvägen 2, 572 41 Oskarshamn
KD Berit Sjöö, Ernemar Gård, 572 60 Oskarshamn
 
SD Nils Erik Jonsson, Kristinebergsvägen 42, 572 60 Oskarshamn
SD Vakant

Andréas Jarlstråle, Sandsböla, 572 95 Figeholm
Miriam Karlsson, Nya Vägen 32, 579 91 Bockara

MP Olivia Lind
MP Inger Landgren

Ordförande/sammankallande: Sven-Åke Johansson (S) Tel: 072-747 05 98
1:e vice ordförande:  Lena Tolander (L) Tel: 070-379 55 85
2:e vice ordförande:  Vakant

2. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Ledamöter

S   Peter Wretlund, Oskarshamn
S   Andreas Erlandsson, Oskarshamn
S   Yvonne Bergvall, Oskarshamn                                                                                  S   Thina Andersson, Figeholm                                                                                        S   Anton Sejnehed, Oskarshamn
V   Lena Granath, Oskarshamn 
C   Tommy Skoog, Kristdala
L    Mathias J Karlsson, Oskarshamn
KD Ingemar Lennartsson, Oskarshamn
M   Eva-Marie Hansson, Figeholm
M   Anders Stenberg, Figeholm
SD Britt-Marie Sundqvist, Oskarshamn
SD Dan Bengtsson, Påskallavik

Ersättare 


S   Sven-Åke Johansson, Kristdala 
S   Catrin Alfredsson, Oskarshamn
V   Ingmar Hjalmarsson, Oskarshamn
MP  Gunnar Westling, Oskarshamn
C   Miriam Karlsson, Bockara
L    Vakant
KD Rebecka Englund, Oskarshamn
M   Lennart Hellström, Oskarshamn
M   Gunilla C Johansson, Oskarshamn
SD Jan Johansson, Oskarshamn
SD Erik Giessel, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Andreas Erlandsson (S) Tel: 0491-889 52
1:e vice ordförande:  Eva-Marie Hansson (M) Tel: 0491-764285
2:e vice ordförande:  Lena Granath (V) Tel: 0491- 764759

Kommunalråd: Andreas Erlandsson (S)
Kommunalråd i opposition: Eva-Marie Hansson (M)

3. Ledamöter och ersättare i socialnämnden

Ledamöter

S   Anita Hultgren, Kristdala
S   Mona Tegel, Figeholm
S   Berth Karlsson, Oskarshamn
S   Vakant
V   Lena Fyhr, Oskarshamn
MP Vakant
L    Lisbeth Karlsson, Påskallavik
KD Ingemar Lennartsson, Oskarshamn 
M   Göte Pettersson, Berga  
M   Lennart Hellström, Oskarshamn
SD Laila Johansson, Oskarshamn

Ersättare (personliga) 

C   Tommy Skoog, Kristdala
S   Stellan Lindeberg, Oskarshamn
S   Carina Ax, Oskarshamn
S   Martin Udd, Oskarshamn
V   Veronika Guljas, Oskarshamn
MP Gunnar Westling, Oskarshamn
L    Lukasz Czarnowski, Oskarshamn
KD  Sven-Roland Danielsson, Oskarshamn 
M   Lars-Göran Hansson, Figeholm
M   Johanna Tydén, Oskarshamn
SD  Niklas Arvidsson, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande:  Anita Hultgren (S) Tel: 0491-764356
1:e vice ordförande: Göte Pettersson (M) Tel: 0491-52103
2:e vice ordförande: Lena Fyhr (V) Tel: 0491-60228

4. Ledamöter och ersättare i bildningsnämnden

Ledamöter

C   Magnus Larsson, Kristdala
S   Thina Andersson, Figeholm
S   Leine Johansson, Fårbo
S   Sami Durmishi, Oskarshamn
S   Lena Blomander, Oskarshamn
V   Marita Reinholdsson, Oskarshamn
M   Gudrun Gustafsson, Oskarshamn
M   Elisabeth Åström, Oskarshamn
L    Igor Trisic, Oskarshamn
KD Andreas Englund, Oskarshamn
SD Jan Johansson, Oskarshamn

Ersättare (personliga)

C   Ingrid Brundin, Oskarshamn
MP Vakant
S    Marianne Erlandsson, Oskarshamn                                                                           S    Marie Holmgren, Oskarshamn  
V    Cenneth Holmberg, Oskarshamn
V    Monica Johansson, Oskarshamn
M   Lucas Lodge, Oskarshamn
M   Anders Stenberg, Oskarshamn
L    Fredrik Eckerskog, Oskarshamn
KD  Per Tingström, Oskarsham
SD  Michael Erlandsson, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Magnus Larsson (C) Tel: 0491- 88961
1:e vice ordförande: Thina Andersson (S) Tel: 070-661 60 63
2:e vice ordförande: Gudrun Gustafsson  (M) Tel: 070-514 03 74

5. Ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Ledamöter

S   Peter Wretlund, Oskarshamn
S   Frida Bergvall, Oskarshamn
S   Joakim Rylin, Oskarshamn
V   Matti Wahlström, Oskarshamn
MP Anna Lingman, Oskarshamn 
L    Johannes Lindberg, Oskarshamn
KD Berit Sjöö, Oskarshamn
M   Richard Karlsson, Oskarshamn
SD Dan Bengtsson, Påskallavik

Ersättare (personliga)

S   Lars Wingerup, Kristdala
S   Heléne Bolling, Oskarshamn
S   Yusuf Sheekh, Oskarshamn
V   Hans Åslund, Oskarshamn
C   Kerstin Karlsson, Fårbo
L    Roland Johansson, Figeholm
KD Belinda Luong, Oskarshamn
M   Felicia Åström, Oskarshamn
SD Robin Hagström, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Peter Wretlund (S) Tel: 0491-764758
1:e vice ordförande: Richard Karlsson (M) Tel: 070-607 77 00
2:e vice ordförande:  Anna Lingman (MP) Tel: 070-257 54 51

6. Ledamöter och ersättare i tekniska nämnden

Ledamöter

S   Yvonne Bergvall, Oskarshamn
S   Thommy Brännström, Oskarshamn
S   Catrin Alfredsson, Oskarshamn
V   Svetlana Andelova, Oskarshamn
C   Andréas Jarlstråle, Figeholm
L    Pontus Welin, Oskarshamn
KD Per Tingström, Oskarshamn
M   Stefan Pettersson, Bockara
SD Anders Svensson, Oskarshamn

Ersättare (personliga)

S   Elin Sejnehed,  Oskarshamn
S   Arne Nilsson, Oskarshamn
S   Cornelia Stamer,  Oskarshamn
V   Ingmar Hjalmarsson, Oskarshamn
MP Gunnar Westling, Oskarshamn
L    Johanna Wyckman, Oskarshamn
KD  Göran Öberg, Oskarshamn
M   Ingela Ottosson, Oskarshamn
SD Peter Bohman, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Yvonne Bergvall (S) Tel: 070-462 48 26
1:e vice ordförande: Stefan Pettersson (M) Tel: 070-516 16 17
2:e vice ordförande: Andréas Jarlstråle (C) Tel: 070-835 69 88

7. Ledamöter och ersättare i valnämnden

Ledamöter

S  Anders Österman, Parkgatan 2, 572 57 Oskarshamn
Alf Holmberg, Söndagsvägen 2, 572 50 Oskarshamn
Sylvia Borg, Ingenjörsvägen 56, 572 61 Oskarshamn
Karl-Erik Gustavsson, Södra vägen 106, 572 51 Oskarshamn
Bertil Almquist, Plommonvägen 8, 572 37 Oskarshamn

Ersättare (personliga)

MP Gunnar Westling, Dalgatan 17B, 572 51 Oskarshamn
C   Ulf Zander, Gässhult, 572 95 Figeholm
V   Fredrik Jonasson, Norrbackavägen 2, 572 32 Oskarshamn
KD Ulf Sjöö, Ernemar gård, 572 60 Oskarshamn
 Lennart Hellström, Purrholmsgatan 15, 572 40 Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Anders Österman (S)
Vice ordförande: Bertil Almqvist (M)

Kontakta oss

Per Nygren
Kommunsekreterare
Tfn: 0491–76 42 88
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn