Styrande dokument

Författningssamlingen innehåller styrdokument så som policyer, reglementen, regler och föreskrifter som är producerade och politiskt antagna av Oskarshamns kommun. De är uppdelade utifrån regleringsområde och ligger i bokstavsordning. 

Kontakta oss

Moa Skyllberg Persson
Utredningssekreterare
Tfn: 0491-882 87
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn