Kungörelser, anslagsbevis och delegationsbeslut

Här publiceras kungörelser och anslagsbevis från alla nämnder samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

 • 29 mar-27 maj 2019

  Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2019-03-19

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2019-03-19Anslaget sätts upp: 2019-03-29Anslaget tas ned: 2019-04-26 Förvaringsplats för...

 • 03-26 apr 2019

  Anslagsbevis: Socialnämnden 2019-03-27

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.   Beslutsinstans: Socialnämnden   Sammanträdesdatum: 2019-03-27 Anslaget sätts upp: 2019-04-03   Anslaget tas ned: 2019-04-26  ...

 • 03-25 apr 2019

  Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2019-03-26

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2019-03-26Anslaget sätts upp: 2019-04-03Anslaget tas ned: 2019-04-25Förvaringsplats för...

 • 03-24 apr 2019

  Anslagsbevis: Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-03-26

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Tekniska nämndens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2019-03-26Anslaget sätts upp: 2019-04-03Anslaget tas ned:...

 • 09 apr-01 maj 2019

  Anslagsbevis: Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län Sammanträdesdatum: 2019-03-27 Anslaget sätts upp: 2019-04-09 Anslaget tas ned:...

 • 12 apr-06 maj 2019

  Anslagsbevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-02

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2019-04-02Anslaget sätts upp: 2019-04-12Anslaget tas ned:...

 • 16 apr-08 maj 2019

  Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2019-04-08

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2019-04-08Anslaget sätts upp: 2019-04-16Anslaget tas ned: 2019-05-08 Förvaringsplats för...

 • 16 apr-08 maj 2019

  Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-10

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden  Sammanträdesdatum: 2019-04-10 Anslaget sätts upp: 2019-04-16 Anslaget tas ned: 2019-05-08...

 • 17 apr-09 maj 2019

  Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2019-04-10

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2019-04-10Anslaget sätts upp: 2019-04-17Anslaget tas ned: 2019-05-09Förvaringsplats för...

 • 20 apr-04 maj 2019

  Kungörelse: Ansökan om tidsbegränsat lov, Figeholm 3:2

  Till samhällsbyggnadskontoret har det kommit in en ansökan om tidsbegränsat lov av säsongskaraktär för anordnande av 12 ställplatser för husbilar på fastigheten Figeholm 3:2, Vasakajen. Ansökan avser...