Kungörelser, anslagsbevis och delegationsbeslut

Här publiceras kungörelser och anslagsbevis från alla nämnder samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

  • 17 aug-08 sep 2018

    Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2018-08-13

    Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Tekniska nämndens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2018-08-13Anslaget sätts upp: 2018-08-17Anslaget tas ned:...