Kungörelser, anslagsbevis och delegationsbeslut

Här publiceras kungörelser och anslagsbevis från alla nämnder samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

 • 26 nov-18 dec 2018

  Anslagsbevis:Kommunens revisorer 2018-11-22

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Kommunens revisorerSammanträdesdatum: 2018-11-22Anslaget sätts upp: 2018-11-26Anslaget tas ned: 2018-12-18Förvaringsplats...

 • 27 nov-19 dec 2018

  Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2018-11-12

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2018-11-12Anslaget sätts upp: 2018-11-27Anslaget tas ned: 2018-12-19 Förvaringsplats för...

 • 28 nov-21 dec 2018

  Anslagsbevis:Kommunstyrelsen 2018-11-13

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2018-11-13Anslaget sätts upp: 2018-11-28Anslaget tas ned: 2018-12-20 Förvaringsplats för...

 • 30 nov-24 dec 2018

  Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2018-11-20

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2018-11-20Anslaget sätts upp: 2018-11-30Anslaget tas ned: 2018-12-20 Förvaringsplats för...

 • 30 nov-22 dec 2018

  Anslagsbevis: Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-11-26

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Tekniska nämndens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2018-11-26Anslaget sätts upp: 2018-11-30Anslaget tas ned:...

 • 04-26 dec 2018

  Anslagsbevis: Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk Sammanträdesdatum: 2018-09-28 Anslaget sätts upp: 2018-12-04 Anslaget...

 • 07 dec 2018-02 jan 2019

  Anslagsbevis: Bildningsnämndens arbetsutskott

  De justerade protokollen offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Bildningsnämndens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2018-11-28Anslaget sätts upp: 2018-12-07Anslaget tas...

 • 08-31 dec 2018

  Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-12-04

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 2018-12-04 Anslaget sätts upp: 2018-12-08 Anslaget tas ned:...

 • 12 dec 2018-04 jan 2019

  Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2018-12-05

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott   Sammanträdesdatum: 2018-12-05   Anslaget sätts upp: 2018-12-12Anslaget tas ned: 2019-01-03...