Kungörelser, anslagsbevis och delegationsbeslut

Här publiceras kungörelser och anslagsbevis från alla nämnder samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

 • 13 mar-06 apr 2020

  Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2020-03-03Anslaget sätts upp: 2020-03-13Anslaget tas ned...

 • 17 mar-08 apr 2020

  Bildningsnämnden 2020-03-12

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2020-03-12Anslaget sätts upp: 2020-03-17Anslaget tas ned: 2020-04-08Förvaringsplats för...

 • 17 mar-08 apr 2020

  Kommunfullmäktige 2020-03-09

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2020-03-09Anslaget sätts upp: 2020-03-17Anslaget tas ned: 2020-04-08Förvaringsplats för...

 • 17 mar-08 apr 2020

  Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-10

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden  Sammanträdesdatum: 2020-03-10Anslaget sätts upp: 2020-03-17Anslaget tas ned:...

 • 18 mar-09 apr 2020

  Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-11

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott   Sammanträdesdatum: 2020-03-11  Anslaget sätts upp: 2020-03-18Anslaget tas ned: 2020-04-09  ...

 • 18 mar-09 apr 2020

  Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2020-03-11

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2020-03-11Anslaget sätts upp: 2020-03-18Anslaget tas ned: 2020-04-09Förvaringsplats för...

 • 20 mar-14 apr 2020

  Bildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-12

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Bildningsnämndens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2020-03-12Anslaget sätts upp: 2020-03-20Anslaget tas...

 • 27 mar-20 apr 2020

  Anslagsbevis: Bildningsnämnden 2020-03-26

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2020-03-26Anslaget sätts upp: 2020-03-27Anslaget tas ned: 2020-04-20Förvaringsplats för...

 • 28 mar-18 apr 2020

  Kungörelse: Ansökan om bygglov, Oskarshamn 3:1

  Till samhällsbyggnadskontoret har det kommit in en ansökan om bygglov på fastigheten Oskarshamn 3:1. Ansökan avser anordning av långtidsparkering vid Verkstadsgatan 11C. Förslaget innebär en...

 • 30 mar-06 apr 2020

  Kungörelse KF 2020-06-04

  Kommunfullmäktige i Oskarshamn sammanträder Tid: 2020-04-06, kl.18:00 Plats: Forum   Kommunfullmäktiges sammanträde är öppet men tänk på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande...

 • 30 mar-21 apr 2020

  Anslagsbevis: Socialnämnden 2020-03-25

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Socialnämnden   Sammanträdesdatum: 2020-03-25 Anslaget sätts upp: 2020-03-30   Anslaget tas ned: 2020-04-21Förvaringsplats...

 • 30 mar-22 apr 2020

  Kommunstyrelsen 2020-03-18

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2020-03-18Anslaget sätts upp: 2020-03-30Anslaget tas ned : 2020-04-22Förvaringsplats för...