Kungörelser, anslagsbevis och delegationsbeslut

Här publiceras kungörelser och anslagsbevis från alla nämnder samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

 • 01-23 okt 2018

  Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2018-09-19

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2018-09-19Anslaget sätts upp: 2018-10-01Anslaget tas ned: 2018-10-23 Förvaringsplats för...

 • 02-25 okt 2018

  Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-09-26

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 2018-09-26 Anslaget sätts upp: 2018-10-02 Anslaget tas ned:...

 • 03-25 okt 2018

  Anslagsbevis: Socialnämnden 2018-09-24

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Socialnämnden   Sammanträdesdatum: 2018-09-24  Anslaget sätts upp: 2018-10-03Anslaget tas ned: 2018-10-25Förvaringsplats...

 • 03 okt-26 nov 2018

  Anslagsbevis: Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-21

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Tekniska nämndens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2018-09-21Anslaget sätts upp: 2018-10-04Anslaget tas ned:...

 • 10 okt-01 nov 2018

  Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2018-10-09, omedelbar justering

  Det omedelbart justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 2018-10-09 Anslaget sätts upp: 2018-10-10 Anslaget tas...

 • 11 okt-02 nov 2018

  Anslagsbevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-02

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2018-10-02Anslaget sätts upp: 2018-10-11Anslaget tas ned:...

 • 15 okt-07 nov 2018

  Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2018-10-10

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.   Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott   Sammanträdesdatum: 2018-10-10Anslaget sätts upp: 2018-10-15   Anslaget tas ned:...

 • 16 okt-07 nov 2018

  Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2018-10-10

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2018-10-10Anslaget sätts upp: 2018-10-16Anslaget tas ned: 2018-11-07Förvaringsplats för...

 • 17 okt-08 nov 2018

  Anslagsbevis: Bildningsnämnden 2018-10-03

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2018-10-03Anslaget sätts upp: 2018-10-17Anslaget tas ned: 2018-11-08Förvaringsplats för...

 • 18 okt-09 nov 2018

  Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2018-10-09

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2018-10-09 Anslaget sätts upp: 2018-10-18 Anslaget tas ned:...