Kungörelser, anslagsbevis och delegationsbeslut

Här publiceras kungörelser och anslagsbevis från alla nämnder samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

 • 07 jul-10 okt 2020

  Reviderad kungörelse KSRR för ny renhållningsordning

  Varje kommun måste enligt lag (Miljöbalken kap. 15) ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i enlighet med miljöbalken. Föreskriften innehåller...

 • 04-29 sep 2020

  Kommunstyrelsen 2020-08-25

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2020-08-25Anslaget sätts upp: 2020-09-04Anslaget tas ned: 2020-09-29Förvaringsplats för...

 • 11 sep-05 okt 2020

  Anslagsbevis: Hjälpmedelsnämnden 2020-09-01

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar länSammanträdesdatum: 2020-09-01Anslaget sätts upp: 2020-09-11Anslaget tas...

 • 14 sep-06 okt 2020

  Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-09

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott   Sammanträdesdatum: 2020-09-09Anslaget sätts upp: 2020-09-14Anslaget tas ned: 2020-10-06 ...

 • 16 sep-08 okt 2020

  Bildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-10

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Bildningsnämndens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2020-09-10Anslaget sätts upp: 2020-09-16Anslaget tas ned:...

 • 16 sep-08 okt 2020

  Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2020-09-14

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2020-09-14Anslaget sätts upp: 2020-09-16Anslaget tas ned: 2020-10-08Förvaringsplats för...

 • 16 sep-08 okt 2020

  Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden  Sammanträdesdatum: 2020-09-08Anslaget sätts upp: 2020-09-16Anslaget tas ned:...

 • 18 sep-12 okt 2020

  Anslagsbevis Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-08

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2020-09-08Anslaget sätts upp: 2020-09-18Anslaget tas...

 • 22 sep-14 okt 2020

  Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2020-09-16

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Tekniska nämnden  Sammanträdesdatum: 2020-09-16Anslaget sätts upp: 2020-09-22Anslaget tas ned: 2020-10-14Förvaringsplats för...

 • 22 sep-15 okt 2020

  Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2020-09-14

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2020-09-14Anslaget sätts upp: 2020-09-22Anslaget tas ned: 2020-10-15Förvaringsplats för...