Kungörelser, anslagsbevis och delegationsbeslut

Här publiceras kungörelser och anslagsbevis från alla nämnder samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

 • 19 maj-05 sep 2020

  Kungörelse- Förslag till ny renhållningsordning för perioden 2021-2028

  Varje kommun måste enligt lag (Miljöbalken kap. 15) ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i enlighet med miljöbalken. Helst vill vi inte att avfall...

 • 10 jun-04 jul 2020

  Kommunstyrelsen 2020-06-08

  Omedelbar justering,protokoll för enbart denna omedelbart justerade protokollsparagraf Det justerade protokollet offentliggörs genom detta...

 • 11 jun-03 jul 2020

  Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-06-03

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2020-06-03Anslaget sätts upp: 2020-06-11Anslaget tas ned:...

 • 12 jun-06 jul 2020

  Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-10

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott   Sammanträdesdatum: 2020-06-10Anslaget sätts upp: 2020-06-12   Anslaget tas ned:...

 • 12 jun-06 jul 2020

  Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-02

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2020-06-02Anslaget sätts upp: 2020-06-12Anslaget tas ned...

 • 17 jun-10 jul 2020

  Kommunfullmäktige 2020-06-08

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2020-06-08Anslaget sätts upp: 2020-06-17Anslaget tas ned : 2020-07-10Förvaringsplats för...

 • 17 jun-07 jul 2020

  Anslag: Tekniska nämnden 2020-06-10

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2020-06-10Anslaget sätts upp: 2020-06-17Anslaget tas ned: 2020-07-09Förvaringsplats för...

 • 18 jun-10 jul 2020

  Anslagsbevis: Bildningsnämnden 2020-06-10

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2020-06-10Anslaget sätts upp: 2020-06-18Anslaget tas ned: 2020-07-10Förvaringsplats för...

 • 23 jun-06 aug 2020

  Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-15

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden  Sammanträdesdatum: 2020-06-15Anslaget sätts upp: 2020-06-23Anslaget tas ned:...

 • 24 jun-16 jul 2020

  Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-24

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott   Sammanträdesdatum: 2020-06-24Anslaget sätts upp: 2020-06-24  Anslaget tas ned:...

 • 24 jun-16 jul 2020

  Anslagsbevis: Socialnämnden 2020-06-17

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Socialnämnden   Sammanträdesdatum: 2020-06-17   Anslaget sätts upp: 2020-06-24   Anslaget tas ned: 2020-07-16  ...

 • 25 jun-20 jul 2020

  Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2020-06-16

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2020-06-16Anslaget sätts upp: 2020-06-25Anslaget tas ned : 2020-07-20Förvaringsplats för...