Kungörelser, anslagsbevis och delegationsbeslut

Här publiceras kungörelser och anslagsbevis från alla nämnder samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

 • 09-31 jan 2020

  Lokala Säkerhetsnämnden

  Anslagsbevis: Lokala Säkerhetsnämnden vid Oskarshamns Kärnkraftverk 2019-12-04 Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Lokala Säkerhetsnämnden vid Oskarshamns...

 • 15 jan-12 feb 2020

  Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-15

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.  Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott   Sammanträdesdatum: 2020-01-15   Anslaget sätts upp: 2020-01-21   Anslaget tas ned:...

 • 17 jan-11 feb 2020

  Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2020-01-14Anslaget sätts upp: 2020-01-17Anslaget tas...