Kungörelser, anslagsbevis och delegationsbeslut

Här publiceras kungörelser och anslagsbevis från alla nämnder samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

 • 13 nov-06 dec 2019

  Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-05

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden  Sammanträdesdatum: 2019-11-05Anslaget sätts upp: 2019-11-13Anslaget tas ned:...

 • 15 nov-09 dec 2019

  Anslagsbevis: Bildningsnämnden 2019-11-06

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2019-11-06Anslaget sätts upp: 2019-11-15Anslaget tas ned: 2019-12-09Förvaringsplats för...

 • 16 nov-11 dec 2019

  Anslagsbevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 2019-11-05 Anslaget sätts upp: 2019-11-16 Anslaget tas...

 • 19 nov-11 dec 2019

  Kommunfullmäktige 2019-11-11

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2019-11-11 Anslaget sätts upp: 2019-11-19 Anslaget tas ned: 2019-12-11 Förvaringsplats...

 • 20 nov-12 dec 2019

  Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-13

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.   Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott   Sammanträdesdatum: 2019-11-13Anslaget sätts upp: 2019-11-20   Anslaget tas ned:...

 • 29 nov-23 dec 2019

  Anslagsbevis: Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-11-20

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Tekniska nämndens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2019-11-20Anslaget sätts upp: 2019-11-29Anslaget tas ned:...

 • 29 nov-23 dec 2019

  Bildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-20

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Bildningsnämndens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2019-11-20Anslaget sätts upp: 2019-11-29Anslaget tas...

 • 02-24 dec 2019

  Anslagsbevis: Socialnämnden 2019-11-27

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.   Beslutsinstans: Socialnämnden   Sammanträdesdatum: 2019-11-27   Anslaget sätts upp: 2019-12-02   Anslaget tas ned:...

 • 02-09 dec 2019

  Kungörelse: Kommunfullmäktige 2019-12-09

  Kommunfullmäktige i Oskarshamn sammanträder Tid: 2019-12-09, kl. 16:15 (OBS! Tiden) Plats: Forum Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärende behandlas: Justeringsbudget 2020, verksamhetsplan...

 • 03-28 dec 2019

  Kommunstyrelsen 2019-11-19

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2019-11-19Anslaget sätts upp: 2019-12-03Anslaget tas ned: 2019-12-28Förvaringsplats för...

 • 04-27 dec 2019

  Kommunstyrelsen arbetsutskott 2019-12-03

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.   Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 2019-12-03 Anslaget sätts upp: 201912-04 Anslaget tas...

 • 04-26 dec 2019

  Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-11-27

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2019-11-27Anslaget sätts upp: 2019-12-04Anslaget tas ned:...