Kungörelser, anslagsbevis och delegationsbeslut

Här publiceras kungörelser och anslagsbevis från alla nämnder samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

 • 24 sep-16 okt 2019

  Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2019-09-16

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2019-09-16 Anslaget sätts upp: 2019-09-24 Anslaget tas ned: 2019-10-16 Förvaringsplats...

 • 26 sep-18 okt 2019

  Anslagsbevis: Bildningsnämndens arbetsutskott 2019-09-19

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Bildningsnämndens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2019-09-19Anslaget sätts upp: 2019-09-26Anslaget tas...

 • 30 sep-23 okt 2019

  Anslagsbevis: Socialnämnden 2019-09-25

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Socialnämnden   Sammanträdesdatum: 2019-09-25Anslaget sätts upp: 2019-09-30Anslaget tas ned: 2019-10-23   Förvaringsplats...

 • 30 sep-23 okt 2019

  Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2019-09-18

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2019-09-18Anslaget sätts upp: 2019-09-30Anslaget tas ned: 2019-10-23Förvaringsplats för...

 • 02-24 okt 2019

  Anslagsbevis: Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-09-25

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Tekniska nämndens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2019-09-25Anslaget sätts upp: 2019-10-02Anslaget tas ned:...

 • 02-24 okt 2019

  Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-09-25

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2019-09-25Anslaget sätts upp: 2019-10-02Anslaget tas ned:...

 • 02-23 okt 2019

  Kungörelse: Ansökan om bygglov, Lyckan 1

  Till samhällsbyggnadskontoret har det kommit in en ansökan om bygglov på fastigheten Lyckan 1. Ansökan avser nybyggnad av en transformatorstation om cirka 7 kvm med placering mittemot entrén vid...

 • 09 okt-01 nov 2019

  Anslagsbevis: Socialnämnden 2019-10-09

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Socialnämnden   Sammanträdesdatum: 2019-10-09   Anslaget sätts upp: 2019-10-09 Anslaget tas ned: 2019-11-001...

 • 09-31 okt 2019

  Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-08, omedelbar justering

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden  Sammanträdesdatum: 2019-10-08 Anslaget sätts upp: 2019-10-09 Anslaget tas ned: 2019-10-31...

 • 10 okt-01 nov 2019

  Anslagsbevis: KSAU 2019-10-01

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 2019-10-01 Anslaget sätts upp: 2019-10-10 Anslaget tas...

 • 10 okt-01 nov 2019

  Anslagsbevis: Bildningsnämnden 2019-10-02

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2019-10-02Anslaget sätts upp: 2019-10-10Anslaget tas ned: 2019-11-01Förvaringsplats för...

 • 15 okt-07 nov 2019

  Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-08

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden  Sammanträdesdatum: 2019-10-08Anslaget sätts upp: 2019-10-15Anslaget tas ned:...