Anslag: Tekniska nämnden 2020-06-10

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum: 2020-06-10
Anslaget sätts upp: 2020-06-17
Anslaget tas ned: 2020-07-09
Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret, Södra Fabriksgatan 20. Här hittar du Protokoll tekniska nämnden. Protokollen som publiceras på hemsidan är inte signerade. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerad är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se