Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2018-06-25 (Omedelbar justering)

Det omedelbart justerade protokollet/paragrafen offentliggörs genom detta anslag.

Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2018-06-25 
Anslaget sätts upp: 2018-06-25
Anslaget tas ned: 2018-07-18 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Stadshuset. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post:servicecenter@oskarshamn.se