Anslagsbevis: Bildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-30

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.

Beslutsinstans: Bildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-01-30
Anslaget sätts upp: 2020-02-06
Anslaget tas ned: 2020-02-28
Förvaringsplats för protokollet: Bildningskontoret, Stadshuset. Om du vill ha en kopia av protokollet är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se.