Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2020-06-16

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.


Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-06-16
Anslaget sätts upp: 2020-06-25
Anslaget tas ned 2020-07-20
Förvaringsplats för protokollet: KS-kansli, Stadshuset. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se.