Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2018-10-09, omedelbar justering

Det omedelbart justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-10-09
Anslaget sätts upp: 2018-10-10
Anslaget tas ned: 2018-11-01
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadskontoret, Stadshuset. Om du vill ha en kopia av protokollet är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se.