Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-06-03

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-06-03
Anslaget sätts upp: 2020-06-11
Anslaget tas ned: 2020-07-03
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadskontoret, Stadshuset. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se