Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-01-22
Anslaget sätts upp: 2020-01-29
Anslaget tas ned: 2020-02-20
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadskontoret, Stadshuset. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: mailto:servicecenter@oskarshamn.se.